شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قلع

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 15,254 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 78.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.51%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15,234 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 98.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.65%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 15,158 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 174.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,047 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 714.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.66%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی