iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قلع

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 16,583 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 79.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 16,463 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 199.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,887 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 224.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,731 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 68.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.41%