شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نیکل

  • نرخ فعلی:13902.5
  • بالاترین قیمت روز:13947.5
  • پایین ترین قیمت روز:13867.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:20
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:13,945
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۰۹:۰۶
  • نرخ روز گذشته:13,937.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:35

نمودار کندل استیک نیکل در روز جاری

نمودار کندل استیک نیکل در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
13,902.5 ریال6:09:06
13,900 ریال6:08:36
13,897.5 ریال6:08:22
13,895 ریال6:08:14
13,897.5 ریال6:07:33
13,895 ریال6:07:16
13,897.5 ریال6:07:05
13,895 ریال6:06:05
13,897.5 ریال6:05:42
13,900 ریال6:04:21
13,897.5 ریال6:03:49
13,900 ریال6:03:10
13,902.5 ریال6:02:45
13,900 ریال6:02:27
13,902.5 ریال6:02:20
13,905 ریال6:01:19
13,907.5 ریال6:00:42
13,915 ریال6:00:22
13,917.5 ریال6:00:17
13,915 ریال5:53:09
13,912.5 ریال5:52:40
13,907.5 ریال5:44:42
13,912.5 ریال5:44:36
13,907.5 ریال5:44:06
13,912.5 ریال5:43:48
13,907.5 ریال5:43:15
13,902.5 ریال5:43:09
13,905 ریال5:43:05
13,910 ریال5:42:28
13,912.5 ریال5:42:12
13,910 ریال5:42:08
13,912.5 ریال5:42:05
13,910 ریال5:41:49
13,912.5 ریال5:41:28
13,910 ریال5:41:22
13,912.5 ریال5:41:13
13,910 ریال5:41:06
13,915 ریال5:40:56
13,912.5 ریال5:40:44
13,910 ریال5:40:41
13,907.5 ریال5:40:26
13,905 ریال5:40:19
13,907.5 ریال5:40:07
13,905 ریال5:39:40
13,902.5 ریال5:39:35
13,897.5 ریال5:39:23
13,900 ریال5:39:15
13,897.5 ریال5:39:05
13,902.5 ریال5:38:47
13,907.5 ریال5:38:45
13,902.5 ریال5:38:21
13,905 ریال5:38:18
13,907.5 ریال5:38:08
13,902.5 ریال5:37:47
13,907.5 ریال5:37:32
13,905 ریال5:37:21
13,902.5 ریال5:37:15
13,907.5 ریال5:37:06
13,905 ریال5:36:16
13,902.5 ریال5:36:12
13,905 ریال5:36:06
13,907.5 ریال5:35:49
13,905 ریال5:35:43
13,907.5 ریال5:35:41
13,912.5 ریال5:35:33
13,910 ریال5:35:27
13,912.5 ریال5:35:06
13,915 ریال5:34:47
13,917.5 ریال5:34:17
13,915 ریال5:33:33
13,917.5 ریال5:33:14
13,912.5 ریال5:33:11
13,910 ریال5:33:05
13,915 ریال5:32:56
13,917.5 ریال5:32:45
13,915 ریال5:32:33
13,917.5 ریال5:32:25
13,915 ریال5:32:09
13,917.5 ریال5:31:33
13,920 ریال5:31:29
13,917.5 ریال5:31:10
13,915 ریال5:30:54
13,912.5 ریال5:30:51
13,910 ریال5:30:47
13,907.5 ریال5:30:41
13,917.5 ریال5:30:24
13,920 ریال5:30:08
13,925 ریال5:29:47
13,927.5 ریال5:29:43
13,930 ریال5:29:34
13,925 ریال5:29:27
13,927.5 ریال5:29:24
13,925 ریال5:29:12
13,927.5 ریال5:29:09
13,930 ریال5:29:06
13,927.5 ریال5:28:47
13,925 ریال5:28:44
13,930 ریال5:28:39
13,932.5 ریال5:28:19
13,930 ریال5:28:09
13,927.5 ریال5:28:06
13,932.5 ریال5:27:45
13,935 ریال5:27:40
13,937.5 ریال5:27:21
13,942.5 ریال5:27:18
13,940 ریال5:27:08
13,942.5 ریال5:27:05
13,940 ریال5:26:56
13,935 ریال5:26:53
13,937.5 ریال5:26:48
13,945 ریال5:26:08
13,937.5 ریال5:26:05
13,930 ریال5:25:47
13,927.5 ریال5:25:44
13,930 ریال5:25:36
13,935 ریال5:25:33
13,940 ریال5:25:27
13,937.5 ریال5:25:24
13,940 ریال5:25:13
13,937.5 ریال5:25:10
13,940 ریال5:25:07
13,930 ریال5:24:57
13,927.5 ریال5:24:38
13,925 ریال5:24:30
13,922.5 ریال5:24:28
13,925 ریال5:24:25
13,922.5 ریال5:24:09
13,920 ریال5:24:06
13,925 ریال5:23:49
13,927.5 ریال5:23:44
13,930 ریال5:23:28
13,922.5 ریال5:23:25
13,920 ریال5:23:20
13,915 ریال5:23:17
13,912.5 ریال5:23:05
13,915 ریال5:22:57
13,912.5 ریال5:22:50
13,915 ریال5:22:44
13,912.5 ریال5:22:42
13,917.5 ریال5:22:29
13,922.5 ریال5:22:24
13,920 ریال5:22:18
13,917.5 ریال5:22:12
13,922.5 ریال5:22:05
13,927.5 ریال5:21:44
13,930 ریال5:21:39
13,925 ریال5:21:37
13,922.5 ریال5:21:31
13,925 ریال5:21:28
13,922.5 ریال5:21:25
13,912.5 ریال5:21:21
13,910 ریال5:21:10
13,900 ریال5:20:56
13,897.5 ریال5:20:51
13,895 ریال5:20:25
13,902.5 ریال5:20:11
13,895 ریال5:19:18
13,902.5 ریال5:19:12
13,900 ریال5:19:06
13,897.5 ریال5:18:49
13,900 ریال5:18:44
13,902.5 ریال5:18:33
13,905 ریال5:18:28
13,902.5 ریال5:18:25
13,905 ریال5:18:12
13,900 ریال5:17:41
13,902.5 ریال5:17:36
13,907.5 ریال5:17:33
13,902.5 ریال5:17:29
13,900 ریال5:17:24
13,897.5 ریال5:17:21
13,900 ریال5:17:09
13,897.5 ریال5:16:50
13,900 ریال5:16:42
13,897.5 ریال5:16:05
13,917.5 ریال5:15:48
13,907.5 ریال5:15:42
13,905 ریال5:15:31
13,902.5 ریال5:15:29
13,900 ریال5:15:23
13,897.5 ریال5:15:20
13,895 ریال5:15:13
13,890 ریال5:15:06
13,895 ریال5:14:54
13,897.5 ریال5:14:52
13,902.5 ریال5:14:44
13,900 ریال5:14:39
13,905 ریال5:14:27
13,902.5 ریال5:14:24
13,905 ریال5:14:08
13,900 ریال5:14:05
13,897.5 ریال5:13:49
13,900 ریال5:13:32
13,902.5 ریال5:13:30
13,900 ریال5:13:25
13,902.5 ریال5:13:20
13,900 ریال5:13:09
13,895 ریال5:13:06
13,890 ریال5:12:52
13,895 ریال5:12:50
13,897.5 ریال5:12:45
13,895 ریال5:12:42
13,897.5 ریال5:12:37
13,900 ریال5:12:28
13,895 ریال5:12:26
13,892.5 ریال5:12:20
13,900 ریال5:12:15
13,897.5 ریال5:11:41
13,895 ریال5:11:09
13,890 ریال5:11:06
13,892.5 ریال5:10:58
13,885 ریال5:10:53
13,890 ریال5:10:30
13,885 ریال5:10:27
13,887.5 ریال5:10:17
13,890 ریال5:10:06
13,885 ریال5:09:48
13,892.5 ریال5:09:46
13,897.5 ریال5:09:41
13,890 ریال5:09:37
13,887.5 ریال5:09:32
13,892.5 ریال5:09:30
13,895 ریال5:09:25
13,892.5 ریال5:09:18
13,890 ریال5:09:10
13,892.5 ریال5:09:05
13,895 ریال5:08:55
13,892.5 ریال5:08:51
13,897.5 ریال5:08:49
13,895 ریال5:08:44
13,892.5 ریال5:08:39
13,895 ریال5:08:32
13,892.5 ریال5:08:29
13,900 ریال5:08:25
13,895 ریال5:08:20
13,900 ریال5:08:10
13,902.5 ریال5:08:04
13,905 ریال5:07:49
13,912.5 ریال5:06:37
13,917.5 ریال5:06:28
13,912.5 ریال5:06:17
13,915 ریال5:06:14
13,920 ریال5:06:06
13,922.5 ریال5:05:47
13,917.5 ریال5:05:25
13,912.5 ریال5:05:20
13,920 ریال5:05:12
13,922.5 ریال5:05:05
13,920 ریال5:04:56
13,922.5 ریال5:04:51
13,920 ریال5:04:43
13,915 ریال5:04:29
13,920 ریال5:03:48
13,922.5 ریال5:03:43
13,920 ریال5:03:39
13,917.5 ریال5:03:36
13,910 ریال5:03:19
13,907.5 ریال5:03:08
13,910 ریال5:03:06
13,905 ریال5:02:48
13,907.5 ریال5:02:43
13,905 ریال5:02:40
13,907.5 ریال5:02:27
13,910 ریال5:02:21
13,905 ریال5:02:12
13,900 ریال5:02:08
13,910 ریال5:02:05
13,902.5 ریال5:01:48
13,900 ریال5:01:45
13,897.5 ریال5:01:40
13,900 ریال5:01:37
13,895 ریال5:01:34
13,892.5 ریال5:01:29
13,895 ریال5:01:20
13,892.5 ریال5:01:14
13,885 ریال5:01:10
13,892.5 ریال5:01:07
13,890 ریال5:00:57
13,887.5 ریال5:00:54
13,885 ریال5:00:44
13,887.5 ریال5:00:38
13,880 ریال5:00:17
13,887.5 ریال5:00:08
13,885 ریال4:59:48
13,880 ریال4:59:41
13,877.5 ریال4:59:36
13,880 ریال4:59:29
13,885 ریال4:59:16
13,880 ریال4:59:05
13,887.5 ریال4:58:56
13,885 ریال4:58:47
13,880 ریال4:58:45
13,887.5 ریال4:58:35
13,890 ریال4:58:33
13,887.5 ریال4:58:28
13,890 ریال4:58:23
13,887.5 ریال4:57:49
13,885 ریال4:57:40
13,887.5 ریال4:57:33
13,890 ریال4:57:22
13,892.5 ریال4:57:17
13,895 ریال4:57:14
13,900 ریال4:57:05
13,902.5 ریال4:56:45
13,895 ریال4:56:40
13,892.5 ریال4:56:36
13,895 ریال4:56:33
13,892.5 ریال4:56:31
13,890 ریال4:56:14
13,885 ریال4:56:05
13,882.5 ریال4:55:50
13,880 ریال4:55:44
13,882.5 ریال4:55:32
13,885 ریال4:55:14
13,890 ریال4:55:05
13,900 ریال4:54:55
13,890 ریال4:54:13
13,887.5 ریال4:54:08
13,890 ریال4:54:05
13,885 ریال4:53:40
13,887.5 ریال4:53:37
13,890 ریال4:53:28
13,892.5 ریال4:53:19
13,897.5 ریال4:53:16
13,902.5 ریال4:53:13
13,895 ریال4:53:08
13,890 ریال4:53:05
13,887.5 ریال4:52:47
13,890 ریال4:52:20
13,887.5 ریال4:52:17
13,890 ریال4:52:09
13,895 ریال4:51:33
13,892.5 ریال4:51:16
13,882.5 ریال4:51:13
13,885 ریال4:50:55
13,892.5 ریال4:50:40
13,895 ریال4:50:37
13,885 ریال4:50:24
13,900 ریال4:50:17
13,902.5 ریال4:50:14
13,900 ریال4:50:10
13,902.5 ریال4:50:06
13,895 ریال4:49:35
13,890 ریال4:49:33
13,885 ریال4:49:24
13,882.5 ریال4:49:21
13,880 ریال4:49:16
13,882.5 ریال4:49:14
13,890 ریال4:49:08
13,895 ریال4:49:05
13,890 ریال4:48:57
13,897.5 ریال4:48:52
13,900 ریال4:48:28
13,897.5 ریال4:48:24
13,895 ریال4:48:17
13,897.5 ریال4:48:09
13,900 ریال4:48:07
13,902.5 ریال4:47:22
13,905 ریال4:47:19
13,900 ریال4:47:12
13,897.5 ریال4:47:09
13,902.5 ریال4:47:05
13,905 ریال4:46:55
13,902.5 ریال4:46:52
13,905 ریال4:46:48
13,910 ریال4:46:20
13,912.5 ریال4:46:15
13,917.5 ریال4:46:07
13,920 ریال4:45:47
13,917.5 ریال4:45:43
13,920 ریال4:45:31
13,917.5 ریال4:45:22
13,920 ریال4:45:17
13,910 ریال4:45:14
13,907.5 ریال4:45:05
13,910 ریال4:44:52
13,907.5 ریال4:44:47
13,905 ریال4:44:26
13,907.5 ریال4:44:24
13,905 ریال4:44:13
13,900 ریال4:44:04
13,905 ریال4:43:50
13,902.5 ریال4:43:36
13,900 ریال4:43:32
13,905 ریال4:42:57
13,900 ریال4:42:39
13,897.5 ریال4:42:32
13,895 ریال4:42:28
13,897.5 ریال4:42:14
13,900 ریال4:42:08
13,895 ریال4:42:05
13,897.5 ریال4:41:40
13,895 ریال4:41:28
13,885 ریال4:41:23
13,867.5 ریال4:41:21
13,875 ریال4:41:08
13,880 ریال4:41:05
13,877.5 ریال4:40:47
13,885 ریال4:40:37
13,882.5 ریال4:40:31
13,880 ریال4:40:06
13,885 ریال4:39:48
13,887.5 ریال4:39:43
13,890 ریال4:39:36
13,892.5 ریال4:39:34
13,890 ریال4:39:25
13,895 ریال4:39:18
13,892.5 ریال4:39:13
13,890 ریال4:39:10
13,892.5 ریال4:39:05
13,902.5 ریال4:38:56
13,895 ریال4:38:51
13,892.5 ریال4:38:36
13,895 ریال4:38:10
13,900 ریال4:38:04
13,897.5 ریال4:37:49
13,892.5 ریال4:37:45
13,895 ریال4:37:36
13,892.5 ریال4:37:33
13,887.5 ریال4:37:29
13,895 ریال4:37:19
13,897.5 ریال4:36:44
13,895 ریال4:36:39
13,905 ریال4:36:13
13,910 ریال4:36:05
13,915 ریال4:35:48
13,910 ریال4:35:36
13,907.5 ریال4:35:21
13,902.5 ریال4:35:12
13,905 ریال4:35:08
13,907.5 ریال4:34:56
13,905 ریال4:34:53
13,910 ریال4:34:49
13,907.5 ریال4:34:44
13,910 ریال4:34:39
13,900 ریال4:34:35
13,895 ریال4:34:32
13,897.5 ریال4:34:28
13,902.5 ریال4:34:26
13,905 ریال4:34:21
13,907.5 ریال4:34:18
13,912.5 ریال4:34:10
13,915 ریال4:34:04
13,925 ریال4:33:48
13,930 ریال4:33:23
13,932.5 ریال4:33:18
13,935 ریال4:33:13
13,930 ریال4:33:05
13,932.5 ریال4:32:55
13,935 ریال4:32:46
13,930 ریال4:32:44
13,922.5 ریال4:32:39
13,920 ریال4:32:27
13,917.5 ریال4:32:20
13,920 ریال4:32:14
13,925 ریال4:32:05
13,927.5 ریال4:31:43
13,930 ریال4:31:40
13,932.5 ریال4:31:35
13,935 ریال4:31:18
13,937.5 ریال4:30:46
13,935 ریال4:30:37
13,937.5 ریال4:30:32
13,942.5 ریال4:30:19
13,947.5 ریال4:30:15
13,945 ریال4:30:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات