شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نیکل

  • نرخ فعلی:12735
  • بالاترین قیمت روز:12770
  • پایین ترین قیمت روز:12615
  • بیشترین مقدار نوسان روز:35
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.91%
  • نرخ بازگشایی بازار:12,657.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۱۱:۰۵
  • نرخ روز گذشته:12,697.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.3%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:37.5

نمودار کندل استیک نیکل در روز جاری

نمودار کندل استیک نیکل در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
12,735 ریال6:11:05
12,732.5 ریال6:05:49
12,735 ریال5:53:33
12,727.5 ریال5:52:54
12,725 ریال5:52:18
12,710 ریال5:50:44
12,712.5 ریال5:48:16
12,715 ریال5:35:44
12,722.5 ریال5:35:18
12,720 ریال5:34:38
12,712.5 ریال5:34:28
12,720 ریال5:32:37
12,722.5 ریال5:30:07
12,725 ریال5:20:48
12,727.5 ریال5:19:46
12,717.5 ریال5:18:50
12,720 ریال5:18:44
12,727.5 ریال5:07:45
12,732.5 ریال5:02:29
12,730 ریال5:02:05
12,727.5 ریال4:59:05
12,732.5 ریال4:54:16
12,740 ریال4:54:08
12,742.5 ریال4:54:05
12,757.5 ریال4:50:46
12,765 ریال4:50:16
12,770 ریال4:49:08
12,747.5 ریال4:47:48
12,750 ریال4:47:41
12,737.5 ریال4:47:36
12,727.5 ریال4:47:04
12,725 ریال4:46:33
12,715 ریال4:46:16
12,717.5 ریال4:44:49
12,720 ریال4:44:44
12,712.5 ریال4:44:23
12,717.5 ریال4:44:16
12,710 ریال4:44:10
12,702.5 ریال4:43:05
12,697.5 ریال4:42:42
12,700 ریال4:42:37
12,685 ریال4:40:45
12,682.5 ریال4:40:07
12,685 ریال4:39:13
12,690 ریال4:39:07
12,685 ریال4:38:25
12,687.5 ریال4:38:20
12,685 ریال4:38:04
12,682.5 ریال4:37:37
12,680 ریال4:37:08
12,677.5 ریال4:35:35
12,675 ریال4:35:25
12,645 ریال4:32:05
12,650 ریال4:31:41
12,640 ریال4:31:33
12,637.5 ریال4:31:28
12,615 ریال4:31:25
12,617.5 ریال4:31:22
12,615 ریال4:31:06
12,617.5 ریال4:30:53
12,620 ریال4:30:38
12,655 ریال4:30:18
12,657.5 ریال4:30:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات