شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مس

  • نرخ فعلی:4898.75
  • بالاترین قیمت روز:4910
  • پایین ترین قیمت روز:4843.75
  • بیشترین مقدار نوسان روز:31
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.49%
  • نرخ بازگشایی بازار:4,843.75
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۲۳:۰۳
  • نرخ روز گذشته:4,841.75
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:57

نمودار کندل استیک مس در روز جاری

نمودار کندل استیک مس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4,898.75 ریال12:23:03
4,901 ریال12:21:04
4,903.75 ریال12:20:05
4,903.25 ریال12:19:03
4,903.5 ریال12:18:04
4,900.25 ریال12:17:03
4,900 ریال12:15:04
4,898.5 ریال12:13:03
4,899.75 ریال12:12:03
4,900.25 ریال12:10:04
4,898.5 ریال12:09:04
4,896.5 ریال12:08:04
4,894.5 ریال12:07:20
4,895 ریال12:07:04
4,896.5 ریال12:06:26
4,905.5 ریال12:00:06
4,907.25 ریال11:50:04
4,895 ریال11:40:05
4,886.75 ریال11:30:06
4,885 ریال11:20:04
4,899 ریال11:10:04
4,901.75 ریال11:00:06
4,900.5 ریال10:50:04
4,906 ریال10:40:03
4,896.5 ریال10:30:06
4,903.5 ریال10:20:04
4,898 ریال10:10:04
4,889.5 ریال10:00:06
4,886.5 ریال9:50:04
4,893.25 ریال9:40:04
4,895.25 ریال9:30:05
4,888 ریال9:20:04
4,894.75 ریال9:10:04
4,893.25 ریال9:00:04
4,892.5 ریال8:50:04
4,891.5 ریال8:40:04
4,888.75 ریال8:30:04
4,887.25 ریال8:20:04
4,888.75 ریال8:10:04
4,886.25 ریال8:00:04
4,885.75 ریال7:50:04
4,880.25 ریال7:40:10
4,884.75 ریال7:30:04
4,877.75 ریال7:20:03
4,878.75 ریال7:10:04
4,883 ریال7:00:05
4,889 ریال6:50:03
4,890.75 ریال6:40:03
4,887.25 ریال6:30:05
4,877.75 ریال6:20:03
4,881.25 ریال6:10:04
4,885 ریال6:00:05
4,886 ریال5:50:04
4,883 ریال5:40:04
4,892 ریال5:30:04
4,896.75 ریال5:20:04
4,910 ریال5:10:05
4,885 ریال5:00:04
4,874.75 ریال4:50:04
4,843.75 ریال4:40:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی