شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مس

  • نرخ فعلی:5739.75
  • بالاترین قیمت روز:5760.75
  • پایین ترین قیمت روز:5739.25
  • بیشترین مقدار نوسان روز:6.75
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:5,746
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۱۲:۴۴
  • نرخ روز گذشته:5,748
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:8.25

نمودار کندل استیک مس در روز جاری

نمودار کندل استیک مس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5,739.75 ریال6:12:44
5,740 ریال6:12:27
5,739.75 ریال6:11:49
5,740.5 ریال6:11:18
5,739.5 ریال6:11:12
5,739.75 ریال6:11:05
5,739.5 ریال6:10:54
5,739.75 ریال6:10:48
5,739.5 ریال6:10:10
5,739.25 ریال6:09:40
5,739.5 ریال6:09:32
5,739.75 ریال6:09:30
5,740.75 ریال6:09:24
5,741.75 ریال6:09:09
5,743.75 ریال6:09:05
5,744.5 ریال6:08:53
5,744.75 ریال6:08:47
5,745 ریال6:08:44
5,744.75 ریال6:08:29
5,745.5 ریال6:08:21
5,746.5 ریال6:08:18
5,747 ریال6:08:09
5,746.75 ریال6:08:06
5,747.5 ریال6:07:42
5,747.75 ریال6:07:29
5,748 ریال6:07:05
5,748.25 ریال6:06:44
5,748 ریال6:05:30
5,748.25 ریال6:05:25
5,748 ریال6:05:06
5,747.5 ریال6:03:15
5,747.25 ریال6:03:07
5,747 ریال6:02:55
5,746.75 ریال6:02:33
5,747 ریال6:02:29
5,746.75 ریال6:02:17
5,747.5 ریال6:02:07
5,747.75 ریال6:01:51
5,746.5 ریال6:01:40
5,746.75 ریال6:01:35
5,746 ریال6:01:20
5,745.5 ریال6:00:55
5,745.75 ریال6:00:33
5,746.25 ریال5:58:09
5,746 ریال5:58:06
5,746.5 ریال5:57:47
5,745.25 ریال5:57:16
5,746 ریال5:57:06
5,746.25 ریال5:56:06
5,745.5 ریال5:55:33
5,745.25 ریال5:55:28
5,745 ریال5:55:25
5,745.5 ریال5:54:20
5,745.75 ریال5:53:41
5,745.5 ریال5:52:55
5,745.25 ریال5:52:05
5,744 ریال5:50:22
5,745 ریال5:50:16
5,744.25 ریال5:50:06
5,744 ریال5:48:36
5,743 ریال5:48:21
5,744 ریال5:48:06
5,743.5 ریال5:47:49
5,743.25 ریال5:47:40
5,742.75 ریال5:47:38
5,743.25 ریال5:46:53
5,742.75 ریال5:46:14
5,742.25 ریال5:46:05
5,742 ریال5:45:43
5,742.25 ریال5:45:06
5,742.75 ریال5:44:56
5,743.25 ریال5:44:40
5,742.75 ریال5:44:35
5,742.25 ریال5:44:32
5,742.75 ریال5:44:27
5,743 ریال5:44:11
5,742.25 ریال5:44:05
5,741.5 ریال5:43:41
5,742.25 ریال5:43:36
5,741.75 ریال5:43:28
5,741.5 ریال5:43:18
5,741.25 ریال5:43:15
5,741.5 ریال5:43:09
5,741.25 ریال5:42:49
5,742.25 ریال5:42:46
5,741.75 ریال5:42:41
5,743.25 ریال5:42:33
5,744.25 ریال5:42:30
5,743.25 ریال5:41:47
5,743.5 ریال5:41:27
5,743 ریال5:41:16
5,743.25 ریال5:41:06
5,742.75 ریال5:40:47
5,743.25 ریال5:40:38
5,742.75 ریال5:40:27
5,742.25 ریال5:40:21
5,741.75 ریال5:40:17
5,742.25 ریال5:39:22
5,743 ریال5:39:17
5,743.25 ریال5:38:57
5,742.25 ریال5:38:44
5,743.25 ریال5:38:31
5,742.25 ریال5:38:26
5,743.25 ریال5:38:18
5,744.75 ریال5:37:30
5,745.5 ریال5:37:04
5,746.25 ریال5:36:40
5,745.5 ریال5:36:33
5,745 ریال5:36:25
5,744.75 ریال5:36:20
5,745 ریال5:36:05
5,744.75 ریال5:35:49
5,743.5 ریال5:35:32
5,744 ریال5:35:29
5,743.25 ریال5:35:22
5,742.75 ریال5:35:18
5,742.25 ریال5:34:55
5,742.5 ریال5:34:53
5,742.25 ریال5:34:46
5,742 ریال5:34:41
5,742.25 ریال5:34:38
5,740.5 ریال5:34:33
5,741.25 ریال5:34:28
5,740.5 ریال5:34:18
5,741.5 ریال5:34:05
5,741.25 ریال5:33:49
5,741.5 ریال5:33:46
5,740.5 ریال5:33:08
5,741.25 ریال5:32:45
5,740.5 ریال5:32:34
5,741.5 ریال5:32:06
5,742.5 ریال5:31:25
5,743.5 ریال5:30:43
5,744 ریال5:30:36
5,743.25 ریال5:30:23
5,742.25 ریال5:30:07
5,743.75 ریال5:29:47
5,745 ریال5:29:27
5,745.75 ریال5:29:16
5,745.5 ریال5:29:07
5,746.25 ریال5:29:05
5,747.25 ریال5:28:39
5,746.75 ریال5:28:34
5,746 ریال5:28:24
5,746.5 ریال5:28:12
5,748 ریال5:28:05
5,749 ریال5:27:22
5,748 ریال5:27:08
5,749.25 ریال5:27:05
5,749 ریال5:26:32
5,748.75 ریال5:26:25
5,749 ریال5:25:37
5,749.5 ریال5:25:24
5,749.25 ریال5:25:14
5,749 ریال5:24:11
5,749.75 ریال5:23:16
5,749.5 ریال5:22:39
5,749.25 ریال5:22:37
5,748.75 ریال5:22:29
5,747.5 ریال5:22:14
5,748.25 ریال5:22:06
5,748.5 ریال5:21:49
5,749 ریال5:21:22
5,748.75 ریال5:21:16
5,748.5 ریال5:21:09
5,748.75 ریال5:21:06
5,748.5 ریال5:20:56
5,747.25 ریال5:20:26
5,746.5 ریال5:19:46
5,745 ریال5:19:29
5,745.25 ریال5:19:13
5,745.5 ریال5:19:06
5,744.75 ریال5:18:50
5,745 ریال5:18:44
5,746 ریال5:18:37
5,744.75 ریال5:18:22
5,745.75 ریال5:18:14
5,746.5 ریال5:18:04
5,747 ریال5:17:41
5,746.75 ریال5:17:38
5,746.25 ریال5:16:55
5,746.75 ریال5:16:41
5,747 ریال5:16:05
5,746.75 ریال5:15:43
5,747 ریال5:14:23
5,746.75 ریال5:14:20
5,747.75 ریال5:14:17
5,748 ریال5:14:04
5,749 ریال5:13:49
5,750.25 ریال5:13:44
5,752 ریال5:13:18
5,751.75 ریال5:13:12
5,753 ریال5:13:10
5,753.25 ریال5:12:29
5,754 ریال5:12:17
5,753.75 ریال5:12:10
5,754.75 ریال5:12:05
5,754.25 ریال5:11:32
5,755 ریال5:11:27
5,755.25 ریال5:11:17
5,755 ریال5:10:53
5,754 ریال5:10:22
5,753.75 ریال5:10:07
5,754 ریال5:09:32
5,754.25 ریال5:09:15
5,754 ریال5:08:57
5,752.75 ریال5:08:48
5,753.5 ریال5:08:27
5,753.25 ریال5:08:21
5,754 ریال5:08:16
5,753.75 ریال5:08:07
5,754 ریال5:07:45
5,754.75 ریال5:07:37
5,754.25 ریال5:07:25
5,755 ریال5:07:21
5,754.75 ریال5:07:13
5,754 ریال5:06:47
5,753.5 ریال5:06:44
5,754.25 ریال5:06:13
5,754.5 ریال5:06:05
5,755 ریال5:05:44
5,755.75 ریال5:05:36
5,755 ریال5:05:27
5,753.75 ریال5:05:22
5,753 ریال5:04:56
5,753.25 ریال5:04:52
5,753.5 ریال5:04:40
5,753.75 ریال5:04:05
5,752 ریال5:03:43
5,751 ریال5:03:31
5,752 ریال5:03:19
5,751 ریال5:03:16
5,750.5 ریال5:03:14
5,750.25 ریال5:03:08
5,749.75 ریال5:03:05
5,750.25 ریال5:02:54
5,749.5 ریال5:02:44
5,749 ریال5:02:39
5,749.25 ریال5:02:37
5,749 ریال5:02:18
5,748.75 ریال5:02:11
5,749.25 ریال5:01:44
5,748.5 ریال5:01:39
5,748.75 ریال5:01:27
5,748.5 ریال5:01:24
5,747.25 ریال5:01:13
5,747 ریال5:00:45
5,747.25 ریال5:00:39
5,747 ریال5:00:33
5,747.25 ریال5:00:21
5,747.75 ریال5:00:12
5,748 ریال4:59:40
5,749 ریال4:59:26
5,750.5 ریال4:59:05
5,751.25 ریال4:58:24
5,751 ریال4:58:21
5,751.25 ریال4:58:12
5,751.5 ریال4:57:32
5,751.75 ریال4:57:13
5,752.5 ریال4:57:08
5,752.75 ریال4:56:54
5,753 ریال4:56:22
5,753.25 ریال4:56:08
5,753.75 ریال4:55:48
5,753.5 ریال4:55:41
5,753.25 ریال4:54:40
5,753.5 ریال4:54:25
5,753.75 ریال4:54:16
5,754.5 ریال4:53:21
5,754.75 ریال4:53:13
5,755 ریال4:52:57
5,755.25 ریال4:52:27
5,755.5 ریال4:52:13
5,754.5 ریال4:52:11
5,755 ریال4:51:29
5,754 ریال4:51:24
5,753.5 ریال4:51:22
5,753.75 ریال4:51:19
5,754 ریال4:51:09
5,753.75 ریال4:51:06
5,754 ریال4:50:13
5,753.75 ریال4:50:09
5,756 ریال4:49:44
5,756.5 ریال4:49:37
5,754 ریال4:49:32
5,754.25 ریال4:48:52
5,753.5 ریال4:48:47
5,754.5 ریال4:48:09
5,754.75 ریال4:48:04
5,755 ریال4:47:48
5,755.25 ریال4:47:41
5,753 ریال4:47:21
5,753.25 ریال4:47:16
5,751.25 ریال4:47:13
5,751.5 ریال4:47:10
5,751.75 ریال4:47:04
5,753.5 ریال4:46:45
5,753.75 ریال4:46:33
5,753.5 ریال4:46:21
5,753.75 ریال4:46:13
5,754.25 ریال4:46:05
5,754.75 ریال4:45:21
5,755 ریال4:45:10
5,754.75 ریال4:44:56
5,754 ریال4:44:54
5,755 ریال4:44:49
5,755.25 ریال4:44:44
5,755.5 ریال4:44:40
5,756.25 ریال4:44:37
5,756.5 ریال4:44:33
5,756.75 ریال4:44:28
5,756.5 ریال4:44:23
5,756.75 ریال4:44:21
5,756.5 ریال4:44:16
5,757.5 ریال4:44:13
5,757.75 ریال4:44:10
5,757.5 ریال4:44:05
5,758 ریال4:43:49
5,758.25 ریال4:43:28
5,759.25 ریال4:43:16
5,759.75 ریال4:43:14
5,758.75 ریال4:43:05
5,757.25 ریال4:42:56
5,755.75 ریال4:42:44
5,756.5 ریال4:42:37
5,756.75 ریال4:42:32
5,757.25 ریال4:42:14
5,754.75 ریال4:42:09
5,755.5 ریال4:42:06
5,755.75 ریال4:41:49
5,756.25 ریال4:41:37
5,755.75 ریال4:41:32
5,755 ریال4:40:29
5,756.25 ریال4:40:20
5,757 ریال4:40:07
5,757.5 ریال4:39:49
5,758.5 ریال4:39:37
5,759.75 ریال4:39:32
5,760 ریال4:39:21
5,760.25 ریال4:39:18
5,760.5 ریال4:39:13
5,760.75 ریال4:39:07
5,759.5 ریال4:38:31
5,759.75 ریال4:38:13
5,759.25 ریال4:38:04
5,758.75 ریال4:37:49
5,758.25 ریال4:37:42
5,754.5 ریال4:37:37
5,754.25 ریال4:37:20
5,753.5 ریال4:37:08
5,754.75 ریال4:37:04
5,755 ریال4:36:44
5,755.5 ریال4:36:17
5,755.75 ریال4:36:04
5,759 ریال4:35:25
5,756 ریال4:35:20
5,756.25 ریال4:35:16
5,756.5 ریال4:34:44
5,754.75 ریال4:34:04
5,752.25 ریال4:33:47
5,752 ریال4:33:40
5,752.5 ریال4:33:36
5,750.5 ریال4:33:12
5,751 ریال4:33:04
5,750 ریال4:32:43
5,751.5 ریال4:32:36
5,752 ریال4:32:33
5,750.5 ریال4:32:29
5,753.75 ریال4:32:19
5,753.25 ریال4:32:16
5,753.75 ریال4:32:09
5,752 ریال4:32:05
5,750 ریال4:31:49
5,747.75 ریال4:31:44
5,746 ریال4:31:33
5,745.5 ریال4:31:28
5,744 ریال4:31:25
5,742.25 ریال4:31:22
5,741.25 ریال4:31:20
5,740.25 ریال4:31:12
5,739.75 ریال4:31:06
5,739.25 ریال4:30:33
5,746 ریال4:30:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات