شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرب

  • نرخ فعلی:1653.5
  • بالاترین قیمت روز:1680.75
  • پایین ترین قیمت روز:1652.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:8.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,663.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۲۷:۴۵
  • نرخ روز گذشته:1,662
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.51%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:8.5

نمودار کندل استیک سرب در روز جاری

نمودار کندل استیک سرب در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,653.5 ریال13:27:45
1,652.5 ریال13:26:26
1,652.75 ریال13:23:47
1,653.5 ریال13:22:46
1,654.5 ریال13:20:45
1,653.25 ریال13:17:25
1,654 ریال13:17:06
1,653.75 ریال13:16:24
1,653.5 ریال13:16:06
1,655.5 ریال13:15:46
1,656.25 ریال13:15:32
1,655 ریال13:15:17
1,655.5 ریال13:13:07
1,655.25 ریال13:12:45
1,655 ریال13:11:04
1,654.75 ریال13:09:46
1,652.75 ریال13:09:28
1,653 ریال13:09:08
1,653.25 ریال13:08:46
1,652.5 ریال13:06:29
1,653 ریال13:06:11
1,652.5 ریال13:05:47
1,653 ریال13:04:45
1,656.5 ریال13:00:22
1,657 ریال12:59:52
1,656.5 ریال12:57:26
1,657.5 ریال12:56:06
1,656.5 ریال12:52:46
1,657.25 ریال12:52:26
1,654.5 ریال12:51:45
1,654.25 ریال12:51:30
1,654 ریال12:49:45
1,653.75 ریال12:49:26
1,653.5 ریال12:49:05
1,653 ریال12:48:45
1,653.5 ریال12:48:26
1,654.25 ریال12:46:45
1,655.5 ریال12:46:28
1,656.5 ریال12:45:41
1,656.75 ریال12:44:27
1,657 ریال12:43:03
1,659.5 ریال12:42:02
1,658.25 ریال12:41:04
1,655.75 ریال12:40:04
1,657.75 ریال12:39:03
1,658.25 ریال12:38:03
1,663 ریال12:37:03
1,662.75 ریال12:36:03
1,666.25 ریال12:35:04
1,667.5 ریال12:34:03
1,668.25 ریال12:33:03
1,668.5 ریال12:31:04
1,669.25 ریال12:30:05
1,670.5 ریال12:29:03
1,671.75 ریال12:28:03
1,672 ریال12:26:03
1,672.25 ریال12:20:05
1,672.5 ریال12:19:03
1,672.75 ریال12:18:04
1,671.5 ریال12:15:04
1,673.25 ریال12:12:03
1,672.5 ریال12:10:04
1,671.5 ریال12:06:26
1,680 ریال11:50:04
1,673.75 ریال11:40:04
1,667 ریال11:30:05
1,670.5 ریال11:20:04
1,678.25 ریال11:10:04
1,680.75 ریال11:00:06
1,676 ریال10:50:04
1,677 ریال10:40:03
1,672 ریال10:30:06
1,674.5 ریال10:20:04
1,672.5 ریال10:10:04
1,672.75 ریال10:00:06
1,673 ریال9:40:04
1,674.75 ریال9:30:05
1,674.5 ریال9:20:04
1,675.5 ریال9:10:04
1,675.75 ریال9:00:04
1,673 ریال8:00:04
1,672.25 ریال7:50:04
1,668.75 ریال7:10:04
1,669.5 ریال7:00:05
1,669.75 ریال6:20:03
1,672.25 ریال6:10:04
1,676 ریال6:00:05
1,673.5 ریال5:50:04
1,671.75 ریال5:40:04
1,668.75 ریال5:30:04
1,660.75 ریال5:10:05
1,665 ریال5:00:04
1,664.5 ریال4:50:04
1,663.5 ریال4:40:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی