شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار آمریکا / سنگ آهن (62% Fe CFR)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 92 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.05 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.49%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 88 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.05 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.28%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.05 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 86 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.05 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.85%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی