شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار آمریکا / مس (High Grade)

  • نرخ فعلی:2.684
  • بالاترین قیمت روز:2.6865
  • پایین ترین قیمت روز:2.682
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.686
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۴۷:۱۱
  • نرخ روز گذشته:2.6835
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / مس (High Grade) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / مس (High Grade) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.684 ریال2:47:11
2.6835 ریال2:46:11
2.684 ریال2:45:11
2.6835 ریال2:43:10
2.684 ریال2:42:12
2.6835 ریال1:58:13
2.682 ریال1:57:12
2.6835 ریال1:56:11
2.682 ریال1:55:11
2.6835 ریال1:52:11
2.682 ریال1:51:12
2.6835 ریال1:50:13
2.682 ریال1:49:12
2.683 ریال1:48:11
2.682 ریال1:47:12
2.683 ریال1:45:16
2.682 ریال1:43:12
2.683 ریال1:35:14
2.6825 ریال1:33:12
2.683 ریال1:28:12
2.6825 ریال1:27:11
2.683 ریال1:17:12
2.684 ریال1:15:17
2.6855 ریال1:14:12
2.683 ریال1:13:12
2.684 ریال1:12:11
2.683 ریال1:11:13
2.6855 ریال1:07:12
2.684 ریال1:05:13
2.6855 ریال1:04:11
2.686 ریال1:02:14
2.6855 ریال1:00:23
2.686 ریال0:59:12
2.6855 ریال0:57:11
2.686 ریال0:55:11
2.685 ریال0:52:12
2.686 ریال0:51:13
2.685 ریال0:50:13
2.686 ریال0:48:12
2.685 ریال0:46:10
2.686 ریال0:45:11
2.685 ریال0:43:11
2.682 ریال0:42:12
2.685 ریال0:41:13
2.686 ریال0:40:17
2.685 ریال0:38:11
2.683 ریال0:36:11
2.685 ریال0:35:13
2.683 ریال0:34:11
2.682 ریال0:33:12
2.683 ریال0:28:11
2.682 ریال0:27:11
2.683 ریال0:23:12
2.6865 ریال0:22:12
2.683 ریال0:20:18
2.6865 ریال0:19:11
2.683 ریال0:18:11
2.686 ریال0:17:12
2.683 ریال0:16:11
2.6865 ریال0:15:12
2.6855 ریال0:14:11
2.686 ریال0:09:11
2.6865 ریال0:08:11
2.686 ریال0:07:12
2.6865 ریال0:05:12
2.686 ریال0:04:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات