شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آلومینیوم

  • نرخ فعلی:1795.25
  • بالاترین قیمت روز:1796.25
  • پایین ترین قیمت روز:1788.25
  • بیشترین مقدار نوسان روز:4.75
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.1%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,796.75
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۳۰:۱۳
  • نرخ روز گذشته:1,794.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.75

نمودار کندل استیک آلومینیوم در روز جاری

نمودار کندل استیک آلومینیوم در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,795.25 ریال12:30:13
1,795.75 ریال12:29:34
1,796.25 ریال12:29:21
1,796 ریال12:29:18
1,795.75 ریال12:29:10
1,795.25 ریال12:28:40
1,794.75 ریال12:28:37
1,794.25 ریال12:27:11
1,793.75 ریال12:21:26
1,793.5 ریال12:21:08
1,793.25 ریال12:20:50
1,793.75 ریال12:20:40
1,793.5 ریال12:20:22
1,793.25 ریال12:20:13
1,793.75 ریال12:18:07
1,793.25 ریال12:17:49
1,793.75 ریال12:17:20
1,793.25 ریال12:15:38
1,792.75 ریال12:14:30
1,792.25 ریال12:13:18
1,791.5 ریال12:12:58
1,791.25 ریال12:12:51
1,791.75 ریال12:10:21
1,791.5 ریال12:08:44
1,791.25 ریال12:08:28
1,791.75 ریال12:08:25
1,790.75 ریال12:03:37
1,790.5 ریال12:03:12
1,790.25 ریال12:02:13
1,790.75 ریال12:01:31
1,790.25 ریال12:00:29
1,789.75 ریال11:58:09
1,790.25 ریال11:56:37
1,790 ریال11:56:27
1,789.75 ریال11:56:24
1,790.25 ریال11:52:11
1,789.75 ریال11:51:38
1,790.25 ریال11:50:49
1,790.5 ریال11:50:39
1,790.75 ریال11:50:35
1,791.25 ریال11:50:08
1,790.75 ریال11:49:49
1,791.25 ریال11:48:30
1,791.5 ریال11:48:21
1,791.25 ریال11:48:09
1,791.75 ریال11:47:46
1,792.25 ریال11:47:27
1,792 ریال11:47:06
1,791.75 ریال11:46:33
1,791.5 ریال11:46:10
1,791.75 ریال11:45:29
1,791.5 ریال11:45:20
1,791.75 ریال11:44:49
1,792.25 ریال11:43:50
1,792 ریال11:43:11
1,792.75 ریال11:42:41
1,792.25 ریال11:42:34
1,791.75 ریال11:42:30
1,791.25 ریال11:41:50
1,790.75 ریال11:41:37
1,790.25 ریال11:40:17
1,790.75 ریال11:40:12
1,791.5 ریال11:39:10
1,791.75 ریال11:38:38
1,792.75 ریال11:38:35
1,792.25 ریال11:38:23
1,791.75 ریال11:37:22
1,791.5 ریال11:36:57
1,791 ریال11:36:08
1,791.75 ریال11:35:25
1,791.5 ریال11:34:43
1,791 ریال11:34:34
1,790.25 ریال11:33:29
1,790.75 ریال11:32:48
1,790.25 ریال11:32:22
1,790.75 ریال11:32:18
1,790.25 ریال11:32:07
1,790.75 ریال11:31:08
1,791.25 ریال11:30:33
1,791.75 ریال11:30:25
1,791.25 ریال11:30:13
1,790.75 ریال11:28:51
1,790.25 ریال11:28:44
1,790.75 ریال11:27:31
1,789.75 ریال11:23:28
1,789.25 ریال11:22:14
1,788.75 ریال11:21:31
1,789.25 ریال11:21:07
1,789.75 ریال11:20:46
1,789.5 ریال11:20:18
1,789.75 ریال11:19:19
1,789.5 ریال11:19:07
1,789.75 ریال11:18:33
1,789.5 ریال11:18:06
1,789.75 ریال11:15:32
1,789.5 ریال11:15:16
1,789.25 ریال11:15:12
1,788.75 ریال11:07:27
1,788.25 ریال11:04:49
1,788.5 ریال11:04:34
1,789.25 ریال11:04:07
1,789.5 ریال11:03:39
1,790.75 ریال11:00:26
1,790.5 ریال10:59:48
1,790.75 ریال10:59:45
1,790.5 ریال10:58:07
1,790.25 ریال10:57:38
1,790.75 ریال10:56:53
1,791.25 ریال10:52:52
1,791.5 ریال10:50:08
1,791.25 ریال10:47:19
1,791.75 ریال10:43:29
1,791.25 ریال10:43:19
1,791 ریال10:42:31
1,790.75 ریال10:42:22
1,791.25 ریال10:42:06
1,791.75 ریال10:34:56
1,791.25 ریال10:34:17
1,791.5 ریال10:34:14
1,791.25 ریال10:31:18
1,791.75 ریال10:26:48
1,793 ریال10:26:36
1,793.25 ریال10:24:52
1,793 ریال10:24:06
1,793.25 ریال10:22:49
1,792.75 ریال10:20:57
1,792.25 ریال10:17:09
1,792.75 ریال10:16:34
1,793.25 ریال10:13:45
1,793 ریال10:13:25
1,793.25 ریال10:11:44
1,793.75 ریال10:11:33
1,794.25 ریال10:10:47
1,794 ریال10:10:30
1,793.25 ریال10:08:17
1,794 ریال10:08:10
1,793.5 ریال10:08:06
1,792.75 ریال10:07:21
1,793 ریال10:07:10
1,793.25 ریال10:06:53
1,794 ریال10:06:09
1,794.25 ریال9:59:12
1,794.75 ریال9:46:44
1,794.5 ریال9:02:17
1,794 ریال8:59:08
1,793.75 ریال8:57:12
1,794.5 ریال8:55:49
1,794.25 ریال8:55:21
1,794.5 ریال8:16:09
1,794.75 ریال8:01:24
1,794.5 ریال8:00:09
1,794.75 ریال7:59:41
1,794.5 ریال7:55:49
1,794.25 ریال7:55:26
1,794.5 ریال7:55:09
1,794.25 ریال7:52:56
1,794.5 ریال7:52:40
1,794.25 ریال7:50:20
1,794.5 ریال7:49:49
1,794.25 ریال7:48:05
1,794.5 ریال7:47:47
1,794.25 ریال7:45:24
1,794.5 ریال7:45:06
1,794.25 ریال7:42:44
1,794.5 ریال7:42:36
1,794.25 ریال7:40:16
1,794.5 ریال7:40:10
1,794.25 ریال7:31:28
1,794.5 ریال7:12:05
1,794.25 ریال7:04:49
1,794.5 ریال7:04:44
1,794 ریال7:00:27
1,793.75 ریال6:42:06
1,793.5 ریال6:35:05
1,793.25 ریال6:33:28
1,794.25 ریال6:24:22
1,794.5 ریال6:23:04
1,794.25 ریال6:22:08
1,794.5 ریال6:22:05
1,794.25 ریال6:14:44
1,794.75 ریال6:03:09
1,795 ریال6:02:06
1,795.5 ریال5:52:09
1,795.25 ریال5:51:45
1,794.5 ریال5:35:16
1,794 ریال5:30:11
1,794.5 ریال5:24:31
1,794 ریال4:56:05
1,794.5 ریال4:44:20
1,794.75 ریال4:41:43
1,795.25 ریال4:38:34
1,794.25 ریال4:38:04
1,794 ریال4:36:51
1,793.75 ریال4:32:51
1,793.25 ریال4:32:20
1,793.75 ریال4:30:30
1,794 ریال4:30:17
1,793.5 ریال4:30:10
1,798.25 ریال17:05:49
1,798.75 ریال17:05:40
1,798.5 ریال17:05:19
1,798.25 ریال17:04:56
1,797.75 ریال17:04:39
1,797.25 ریال17:04:30
1,797 ریال17:04:18
1,797.25 ریال17:02:22
1,796.5 ریال17:00:50
1,796.75 ریال17:00:28
1,796.5 ریال16:59:40
1,796.75 ریال16:59:25
1,796.5 ریال16:59:14
1,797 ریال16:58:14
1,796.75 ریال16:57:36
1,797.5 ریال16:56:51
1,797.25 ریال16:56:43
1,797.75 ریال16:56:27
1,797.25 ریال16:56:18
1,797.75 ریال16:55:30
1,797.25 ریال16:54:54
1,797 ریال16:54:23
1,797.25 ریال16:53:38
1,796.75 ریال16:53:24
1,796.5 ریال16:52:31
1,796.25 ریال16:52:14
1,795.5 ریال16:51:52
1,795.25 ریال16:51:18
1,794.75 ریال16:50:21
1,794.25 ریال16:46:44
1,793.75 ریال16:45:31
1,793.25 ریال16:44:47
1,793.5 ریال16:44:32
1,793.75 ریال16:43:48
1,793.25 ریال16:42:28
1,793.75 ریال16:42:17
1,793.25 ریال16:38:38
1,793.75 ریال16:34:57
1,794.25 ریال16:34:25
1,793.75 ریال16:34:14
1,794.25 ریال16:33:54
1,794 ریال16:33:47
1,793.75 ریال16:33:16
1,795.25 ریال16:32:35
1,795.75 ریال16:31:38
1,795.25 ریال16:29:58
1,795.75 ریال16:27:28
1,796.25 ریال16:27:21
1,796.75 ریال16:26:58
1,796.25 ریال16:23:15
1,795.75 ریال16:22:13
1,796.25 ریال16:21:50
1,795.75 ریال16:16:35
1,795.5 ریال16:16:00
1,795.25 ریال16:15:51
1,795.5 ریال16:15:37
1,795.75 ریال16:13:41
1,796.25 ریال16:13:18
1,795.75 ریال16:10:39
1,796.25 ریال16:06:25
1,796 ریال16:03:45
1,795.75 ریال16:01:24
1,796.25 ریال16:00:53
1,795.75 ریال15:57:32
1,795.25 ریال15:55:20
1,795.75 ریال15:42:44
1,796 ریال15:42:21
1,796.75 ریال15:41:55
1,796.5 ریال15:41:45
1,796.25 ریال15:38:51
1,795.75 ریال15:31:27
1,796.25 ریال15:28:17
1,796 ریال15:25:44
1,796.25 ریال15:24:57
1,795.75 ریال15:22:20
1,796.25 ریال15:21:57
1,796.75 ریال15:20:43
1,796.25 ریال15:17:01
1,796 ریال15:16:54
1,795.75 ریال15:16:30
1,796.25 ریال15:13:16
1,796.75 ریال15:09:43
1,797.25 ریال15:09:34
1,797.5 ریال15:06:56
1,797.75 ریال15:06:38
1,797.25 ریال15:06:17
1,797.75 ریال15:03:13
1,797.5 ریال15:02:32
1,797.25 ریال14:58:13
1,796.75 ریال14:49:21
1,796.5 ریال14:49:12
1,796.25 ریال14:48:46
1,796.5 ریال14:48:34
1,796.25 ریال14:48:21
1,796.5 ریال14:47:36
1,796.25 ریال14:47:22
1,796.75 ریال14:47:00
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات