iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آلومینیوم

  • نرخ فعلی:1713.25
  • بالاترین قیمت روز:1724.25
  • پایین ترین قیمت روز:1711.75
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.36%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,722.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۶:۲۸
  • نرخ روز گذشته:1,724.25
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.64%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:11

نمودار کندل استیک آلومینیوم در روز جاری

نمودار کندل استیک آلومینیوم در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,713.25 ریال15:56:28
1,713.5 ریال15:55:27
1,713.25 ریال15:54:21
1,712.75 ریال15:53:23
1,712.5 ریال15:51:30
1,712.75 ریال15:51:00
1,712.5 ریال15:50:52
1,712.25 ریال15:13:32
1,712.75 ریال14:39:34
1,712.25 ریال14:24:29
1,712.75 ریال14:22:43
1,712.5 ریال14:22:20
1,712.75 ریال14:07:28
1,713.25 ریال13:57:38
1,713 ریال13:56:43
1,713.25 ریال13:55:53
1,713.5 ریال13:54:29
1,713.25 ریال13:54:18
1,712.75 ریال13:52:19
1,713 ریال13:51:54
1,713.25 ریال13:50:34
1,713.5 ریال13:46:29
1,713.25 ریال13:45:43
1,712.75 ریال13:25:23
1,712.5 ریال13:24:56
1,712.25 ریال13:23:57
1,712.5 ریال13:23:50
1,712.25 ریال13:19:34
1,711.75 ریال13:15:53
1,712.25 ریال13:11:29
1,712.75 ریال13:11:17
1,712.25 ریال13:10:56
1,712.5 ریال13:10:47
1,712.75 ریال12:58:25
1,713.25 ریال12:57:13
1,712.75 ریال12:55:47
1,713 ریال12:55:32
1,713.25 ریال12:55:14
1,713 ریال12:55:00
1,712.75 ریال12:54:14
1,713.25 ریال12:51:27
1,713.75 ریال12:46:36
1,714.25 ریال12:40:58
1,714.75 ریال12:40:16
1,714.25 ریال12:39:35
1,714.75 ریال12:38:34
1,715.25 ریال12:36:57
1,715.75 ریال12:34:54
1,715.25 ریال12:34:32
1,714.75 ریال12:32:23
1,715.25 ریال12:30:18
1,715 ریال12:29:46
1,714.75 ریال12:29:30
1,714.25 ریال12:26:45
1,714.5 ریال12:26:39
1,714.75 ریال12:26:22
1,714.25 ریال12:25:37
1,714.75 ریال12:24:43
1,714.25 ریال12:23:13
1,714.75 ریال12:10:47
1,715.25 ریال12:09:29
1,714.75 ریال12:08:26
1,714.25 ریال12:08:16
1,713.75 ریال12:07:51
1,714.25 ریال12:06:42
1,713.75 ریال12:05:31
1,714 ریال12:05:17
1,713.75 ریال12:04:25
1,714.25 ریال12:03:19
1,713.75 ریال12:01:26
1,713.25 ریال11:58:59
1,713.75 ریال11:58:41
1,714.25 ریال11:58:34
1,713.25 ریال11:58:21
1,712.75 ریال11:56:59
1,712.5 ریال11:56:45
1,712.75 ریال11:56:37
1,712.25 ریال11:56:16
1,712.75 ریال11:53:41
1,713 ریال11:53:34
1,712.75 ریال11:52:59
1,713 ریال11:52:53
1,712.75 ریال11:52:46
1,713.25 ریال11:52:18
1,713.75 ریال11:51:42
1,714.25 ریال11:51:33
1,715.25 ریال11:46:46
1,715.5 ریال11:46:38
1,715.25 ریال11:46:28
1,715.75 ریال11:44:37
1,716.25 ریال11:43:51
1,716 ریال11:43:30
1,715.75 ریال11:43:00
1,715.5 ریال11:42:55
1,715.25 ریال11:42:41
1,715.75 ریال11:41:25
1,716.25 ریال11:39:22
1,715.75 ریال11:38:11
1,716.25 ریال11:37:44
1,716 ریال11:37:12
1,716.25 ریال11:36:49
1,715.75 ریال11:36:41
1,715.25 ریال11:34:33
1,715.75 ریال11:34:11
1,716.25 ریال11:33:35
1,715.75 ریال11:31:55
1,716.25 ریال11:30:59
1,715.75 ریال11:30:46
1,716.25 ریال11:30:40
1,716.5 ریال11:30:32
1,717.25 ریال11:28:41
1,717.75 ریال11:26:43
1,718.5 ریال11:26:33
1,718.25 ریال11:25:11
1,717.75 ریال11:23:20
1,718 ریال11:22:53
1,718.25 ریال11:22:26
1,718 ریال11:21:55
1,718.25 ریال11:20:53
1,718.5 ریال11:20:47
1,718.75 ریال11:20:14
1,719 ریال11:19:24
1,719.25 ریال11:18:11
1,718.75 ریال11:17:26
1,719 ریال11:16:11
1,718.75 ریال11:15:42
1,718.5 ریال11:15:11
1,718.25 ریال11:12:53
1,718 ریال11:12:17
1,718.75 ریال11:11:51
1,718.5 ریال11:10:58
1,719.25 ریال11:08:39
1,718.75 ریال11:06:53
1,718.25 ریال11:05:31
1,718.5 ریال11:05:21
1,719 ریال11:04:48
1,719.25 ریال11:03:48
1,719 ریال11:03:43
1,718.75 ریال11:03:32
1,719.75 ریال11:03:24
1,719.25 ریال11:03:14
1,719.75 ریال11:02:41
1,719.25 ریال11:02:32
1,719.75 ریال11:02:20
1,719.5 ریال11:01:10
1,719.25 ریال11:00:32
1,718.75 ریال10:59:31
1,718 ریال10:58:57
1,717.75 ریال10:58:30
1,717.25 ریال10:55:48
1,717.5 ریال10:51:33
1,717.75 ریال10:51:25
1,718.25 ریال10:49:33
1,718 ریال10:47:40
1,717.75 ریال10:47:35
1,717.5 ریال10:46:16
1,717.75 ریال10:46:09
1,718.75 ریال10:44:21
1,718.5 ریال10:43:35
1,718 ریال10:35:25
1,718.5 ریال10:34:45
1,718.25 ریال10:34:41
1,717.75 ریال10:34:24
1,718 ریال10:31:33
1,718.25 ریال10:31:25
1,718.75 ریال10:30:51
1,718.25 ریال10:30:44
1,717.75 ریال10:30:37
1,717.5 ریال10:27:11
1,717.75 ریال10:26:43
1,717.25 ریال10:20:55
1,717.5 ریال10:20:35
1,717.25 ریال10:19:25
1,718.25 ریال10:12:21
1,719.5 ریال10:11:49
1,719.25 ریال10:10:24
1,719.5 ریال10:09:23
1,719.75 ریال10:08:59
1,719.5 ریال10:08:34
1,719.25 ریال10:05:24
1,719.75 ریال10:04:57
1,719.25 ریال10:02:35
1,719 ریال10:02:11
1,718.75 ریال10:01:49
1,719 ریال10:01:42
1,719.5 ریال9:55:26
1,719.25 ریال9:55:14
1,719.5 ریال9:55:08
1,719.25 ریال9:54:27
1,719 ریال9:51:50
1,718.75 ریال9:49:46
1,718.5 ریال9:49:36
1,718.75 ریال9:49:21
1,719 ریال9:44:26
1,718.5 ریال9:44:14
1,718 ریال9:40:51
1,717.5 ریال9:36:43
1,717.75 ریال9:36:29
1,718 ریال9:36:09
1,717.5 ریال9:32:09
1,718.25 ریال9:30:54
1,718.5 ریال9:28:34
1,718.75 ریال9:25:13
1,718.5 ریال9:22:26
1,719.5 ریال7:53:40
1,719.75 ریال7:48:12
1,719.5 ریال7:33:24
1,720 ریال7:30:53
1,720.25 ریال7:29:06
1,720 ریال7:27:49
1,720.25 ریال7:25:08
1,720 ریال7:24:27
1,720.25 ریال7:22:27
1,719 ریال7:20:09
1,719.25 ریال7:18:43
1,719 ریال7:13:11
1,719.5 ریال7:11:21
1,719.75 ریال7:11:08
1,719.5 ریال7:10:54
1,719.25 ریال7:06:43
1,718.5 ریال7:06:28
1,718.75 ریال7:02:17
1,719 ریال7:02:10
1,719.25 ریال6:16:29
1,718.75 ریال6:15:28
1,718.5 ریال6:14:29
1,718.75 ریال6:13:07
1,718 ریال6:12:08
1,718.25 ریال6:11:51
1,719 ریال6:10:35
1,719.25 ریال6:10:18
1,720 ریال6:09:29
1,719.25 ریال6:09:26
1,720.25 ریال6:09:13
1,720.5 ریال6:08:52
1,720 ریال6:06:57
1,719.5 ریال6:06:44
1,720.25 ریال6:06:17
1,719.5 ریال6:05:34
1,721 ریال6:05:31
1,721.25 ریال6:05:08
1,721.5 ریال6:04:30
1,722.25 ریال6:03:40
1,722.75 ریال6:02:29
1,723.25 ریال6:02:18
1,722.75 ریال6:00:22
1,722.25 ریال5:57:30
1,722.5 ریال5:56:57
1,722.75 ریال5:56:54
1,722.25 ریال5:49:10
1,721.5 ریال5:48:57
1,721.75 ریال5:48:48
1,721.25 ریال5:47:21
1,720.75 ریال5:45:38
1,721 ریال5:45:08
1,720.5 ریال5:42:55
1,720.25 ریال5:42:13
1,720.5 ریال5:42:10
1,720.75 ریال5:42:06
1,721.25 ریال5:41:29
1,721 ریال5:39:09
1,721.25 ریال5:28:52
1,721 ریال5:25:31
1,721.5 ریال5:25:06
1,721.75 ریال5:24:25
1,722 ریال5:22:44
1,721.75 ریال5:22:37
1,721.5 ریال5:21:37
1,722 ریال5:18:43
1,721.75 ریال5:16:27
1,722.25 ریال5:15:21
1,722.5 ریال5:14:14
1,722.25 ریال5:13:48
1,722.75 ریال5:13:22
1,723.25 ریال5:13:13
1,723.5 ریال5:13:09
1,722.75 ریال5:09:34
1,722.25 ریال5:08:10
1,722 ریال5:06:08
1,721.5 ریال5:05:49
1,722.5 ریال5:02:34
1,722.75 ریال5:02:09
1,723.25 ریال4:49:40
1,724.25 ریال4:44:05
1,723.5 ریال4:42:53
1,723.75 ریال4:42:19
1,724 ریال4:42:06
1,724.25 ریال4:40:39
1,724 ریال4:36:18
1,724.25 ریال4:36:14
1,723.75 ریال4:35:36
1,724 ریال4:34:56
1,723.75 ریال4:34:05
1,724 ریال4:32:47
1,723.75 ریال4:32:42
1,723.5 ریال4:32:16
1,723.25 ریال4:31:45
1,723.75 ریال4:31:07
1,723.25 ریال4:30:57
1,723.75 ریال4:30:42
1,723.25 ریال4:30:30
1,722.75 ریال4:30:20
1,722.5 ریال4:30:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات