iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لیر ترکیه  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,880 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 62 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.91%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,946 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 128 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.88%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,087 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 269 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.95%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,194 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 376 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.51%