iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صد بات تایلند  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 134,806 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 307 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 135,989 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,490 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 138,216 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,717 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 138,072 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,573 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.66%