شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صد بات تایلند  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 129,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 858 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 131,722 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,247 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 135,040 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6,565 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 136,970 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8,495 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.61%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی