شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کرون سوئد  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,395 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 86 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.96%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,328 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 153 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.54%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,279 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 202 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.72%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,347 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 134 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.08%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی