شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

رینگیت مالزی  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,632 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,826 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 186 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.93%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,086 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 446 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,084 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 444 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.61%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی