شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دینار کویت  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 136,062 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 259 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 135,926 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 395 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 135,527 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 794 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.59%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 136,819 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 498 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.37%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی