iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پوند  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 54,437 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 109 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 54,569 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 241 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.44%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 54,855 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 527 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 53,876 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 452 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.84%