شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پوند  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 51,255 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 242 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 51,681 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 184 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 52,104 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 607 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 53,506 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,009 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.9%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی