شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 45,855 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 428 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.94%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 46,449 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,022 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 46,352 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 925 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 46,476 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,049 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.31%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی