iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 46,193 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 359 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 46,353 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 519 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 46,557 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 723 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 46,477 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 643 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.4%