شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار کانادا  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 29,640 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 153 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.52%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 29,963 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 170 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 31,208 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,415 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 31,568 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,775 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.96%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی