شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار استرالیا  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 27,247 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 313 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 27,205 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 355 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 26,729 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 831 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 27,737 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 177 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.64%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی