شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مارک بوسنی و هرزگوین / دلار تقاضا

  • نرخ فعلی:0.5624
  • بالاترین قیمت روز:0.5633
  • پایین ترین قیمت روز:0.5624
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.5633
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۰۱:۰۶
  • نرخ روز گذشته:0.5624
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک مارک بوسنی و هرزگوین / دلار تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک مارک بوسنی و هرزگوین / دلار تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.5624 ریال7:01:06
0.5633 ریال7:00:25
0.5633 ریال7:00:24
0.5624 ریال6:57:05
0.5633 ریال6:56:16
0.5624 ریال6:50:06
0.5624 ریال6:50:06
0.5633 ریال6:49:14
0.5624 ریال6:43:05
0.5633 ریال6:42:17
0.5624 ریال6:36:05
0.5633 ریال6:35:18
0.5633 ریال6:35:18
0.5624 ریال6:29:06
0.5633 ریال6:28:17
0.5624 ریال6:22:05
0.5633 ریال6:21:16
0.5624 ریال6:15:05
0.5624 ریال6:15:04
0.5633 ریال6:14:15
0.5624 ریال6:08:05
0.5633 ریال6:07:16
0.5624 ریال6:01:08
0.5633 ریال6:00:33
0.5633 ریال6:00:26
0.5624 ریال5:57:05
0.5633 ریال5:56:16
0.5624 ریال5:50:07
0.5624 ریال5:50:05
0.5633 ریال5:49:15
0.5624 ریال5:43:06
0.5633 ریال5:42:17
0.5624 ریال5:36:05
0.5633 ریال5:35:15
0.5633 ریال5:35:15
0.5624 ریال5:29:05
0.5633 ریال5:28:16
0.5624 ریال5:22:05
0.5633 ریال5:21:16
0.5624 ریال5:15:05
0.5624 ریال5:15:04
0.5633 ریال5:14:15
0.5624 ریال5:08:05
0.5633 ریال5:07:15
0.5624 ریال5:01:04
0.5633 ریال5:00:21
0.5633 ریال5:00:21
0.5624 ریال4:57:05
0.5633 ریال4:56:15
0.5624 ریال4:50:05
0.5624 ریال4:50:04
0.5633 ریال4:49:14
0.5624 ریال4:43:05
0.5633 ریال4:42:16
0.5624 ریال4:36:04
0.5633 ریال4:35:15
0.5633 ریال4:35:14
0.5624 ریال4:29:04
0.5633 ریال4:28:15
0.5624 ریال4:22:04
0.5633 ریال4:21:15
0.5624 ریال4:15:04
0.5624 ریال4:15:03
0.5633 ریال4:14:13
0.5624 ریال4:08:05
0.5633 ریال4:07:15
0.5624 ریال4:01:06
0.5633 ریال4:00:27
0.5633 ریال4:00:26
0.5624 ریال3:57:05
0.5633 ریال3:56:15
0.5624 ریال3:50:05
0.5624 ریال3:50:05
0.5633 ریال3:49:15
0.5624 ریال3:43:04
0.5633 ریال3:42:14
0.5624 ریال3:36:05
0.5633 ریال3:35:15
0.5633 ریال3:35:14
0.5624 ریال3:29:04
0.5633 ریال3:28:15
0.5624 ریال3:22:05
0.5633 ریال3:21:14
0.5624 ریال3:15:05
0.5624 ریال3:15:04
0.5633 ریال3:14:13
0.5624 ریال3:08:04
0.5633 ریال3:07:17
0.5624 ریال3:01:05
0.5633 ریال3:00:21
0.5633 ریال3:00:20
0.5624 ریال2:57:05
0.5633 ریال2:56:14
0.5624 ریال2:50:05
0.5624 ریال2:50:04
0.5633 ریال2:49:14
0.5624 ریال2:43:05
0.5633 ریال2:42:16
0.5624 ریال2:36:05
0.5633 ریال2:35:15
0.5633 ریال2:35:15
0.5624 ریال2:29:04
0.5633 ریال2:28:15
0.5624 ریال2:22:04
0.5633 ریال2:21:15
0.5624 ریال2:15:05
0.5624 ریال2:15:04
0.5633 ریال2:14:13
0.5624 ریال2:08:04
0.5633 ریال2:07:15
0.5624 ریال2:01:06
0.5633 ریال2:00:26
0.5633 ریال2:00:22
0.5624 ریال1:57:05
0.5633 ریال1:56:14
0.5624 ریال1:50:05
0.5624 ریال1:50:04
0.5633 ریال1:49:13
0.5624 ریال1:43:04
0.5633 ریال1:42:15
0.5624 ریال1:36:04
0.5633 ریال1:35:16
0.5633 ریال1:35:14
0.5624 ریال1:29:04
0.5633 ریال1:28:13
0.5624 ریال1:22:04
0.5633 ریال1:21:14
0.5624 ریال1:15:04
0.5624 ریال1:15:04
0.5633 ریال1:14:14
0.5624 ریال1:08:05
0.5633 ریال1:07:14
0.5624 ریال1:01:05
0.5633 ریال1:00:25
0.5633 ریال1:00:21
0.5624 ریال0:57:04
0.5633 ریال0:56:15
0.5624 ریال0:50:05
0.5624 ریال0:50:04
0.5633 ریال0:49:13
0.5624 ریال0:43:04
0.5633 ریال0:42:14
0.5624 ریال0:36:04
0.5633 ریال0:35:15
0.5633 ریال0:35:14
0.5624 ریال0:29:04
0.5633 ریال0:28:14
0.5624 ریال0:22:05
0.5633 ریال0:21:14
0.5624 ریال0:15:04
0.5624 ریال0:15:04
0.5633 ریال0:14:14
0.5624 ریال0:08:05
0.5633 ریال0:07:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی