شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AZNRUBFIX= Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 46 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.067 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 43 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.933 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.82%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.933 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.83%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.933 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.88%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی