iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Axis Liquid Fund Direct Plan Monthly Dividend Payo

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,002 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.227 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,003 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.227 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,002 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.227 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,003 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.227 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.02%