شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Axis Liquid Fund Direct Plan Growth Option

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,204 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.825 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,200 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.825 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,191 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.825 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.72%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,179 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27.825 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.28%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی