شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Avanza Zero

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 233 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.76 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 228 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.76 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.28%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 220 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.76 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 240 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.24 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.94%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی