شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار استرالیا / بولیوار ونزوئلا تقاضا

  • نرخ فعلی:128633.3917
  • بالاترین قیمت روز:128633.3917
  • پایین ترین قیمت روز:126486.6007
  • بیشترین مقدار نوسان روز:232.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.23%
  • نرخ بازگشایی بازار:126,583.303
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۲۹:۰۰
  • نرخ روز گذشته:126,573.6328
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.63%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2,059.7589

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / بولیوار ونزوئلا تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / بولیوار ونزوئلا تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
128,633.3917 ریال18:29:00
128,594.7108 ریال18:22:13
128,517.3489 ریال18:14:57
128,536.6894 ریال18:08:08
128,468.9978 ریال17:57:13
128,585.0405 ریال17:43:17
128,449.6573 ریال17:36:14
128,449.6573 ریال17:36:10
128,372.2955 ریال17:29:12
128,343.2848 ریال17:22:02
128,256.2527 ریال17:14:54
128,246.5825 ریال17:08:20
128,343.2848 ریال16:56:58
128,304.6039 ریال16:49:56
128,314.2741 ریال16:43:00
128,343.2848 ریال16:36:01
128,343.2848 ریال16:35:59
128,111.1993 ریال16:29:04
128,101.5291 ریال16:21:59
127,966.1458 ریال16:08:09
128,004.8268 ریال15:57:11
127,995.1565 ریال15:49:54
128,072.5184 ریال15:42:57
128,053.1779 ریال15:36:04
128,053.1779 ریال15:36:03
128,062.8481 ریال15:28:58
127,946.8054 ریال15:21:59
127,879.1138 ریال15:14:50
128,101.5291 ریال15:08:01
128,120.8695 ریال15:01:31
128,120.8695 ریال15:01:31
128,159.5504 ریال14:57:00
128,024.1672 ریال14:43:01
127,995.1565 ریال14:35:58
127,995.1565 ریال14:35:58
127,985.4863 ریال14:28:50
127,975.8161 ریال14:21:56
127,995.1565 ریال14:14:50
127,975.8161 ریال14:07:59
128,130.5397 ریال13:56:53
128,043.5077 ریال13:49:50
128,101.5291 ریال13:42:53
128,111.1993 ریال13:35:56
128,111.1993 ریال13:35:55
127,927.4649 ریال13:28:46
127,898.4542 ریال13:21:51
127,685.7092 ریال13:14:46
127,666.3687 ریال13:07:49
127,647.0283 ریال13:01:26
127,647.0283 ریال13:01:26
127,637.358 ریال12:56:47
127,618.0176 ریال12:49:48
127,598.6771 ریال12:42:47
127,530.9855 ریال12:35:53
127,530.9855 ریال12:35:51
127,482.6344 ریال12:28:50
127,540.6558 ریال12:21:47
127,453.6237 ریال12:14:48
127,492.3046 ریال12:07:50
127,453.6237 ریال12:02:27
127,453.6237 ریال12:02:25
127,472.9641 ریال11:56:48
127,337.5809 ریال11:42:50
127,318.2405 ریال11:35:48
127,318.2405 ریال11:35:48
127,269.8893 ریال11:28:24
127,250.5489 ریال11:21:24
127,347.2512 ریال11:14:19
127,356.9214 ریال11:07:24
127,298.9 ریال10:56:21
127,269.8893 ریال10:49:19
127,279.5596 ریال10:42:21
127,269.8893 ریال10:35:21
127,269.8893 ریال10:35:21
127,231.2084 ریال10:28:20
127,221.5382 ریال10:21:19
127,144.1763 ریال10:14:18
127,124.8359 ریال10:07:19
127,115.1657 ریال10:00:31
127,115.1657 ریال10:00:31
127,134.5061 ریال9:56:19
127,105.4954 ریال9:42:19
127,115.1657 ریال9:35:17
127,115.1657 ریال9:35:17
127,105.4954 ریال9:28:20
127,144.1763 ریال9:07:18
127,095.8252 ریال8:56:16
127,105.4954 ریال8:49:15
127,115.1657 ریال8:43:10
127,153.8466 ریال8:35:17
127,153.8466 ریال8:35:17
127,105.4954 ریال8:28:15
127,086.155 ریال8:21:18
127,028.1336 ریال8:14:16
126,979.7824 ریال8:07:16
126,883.0802 ریال8:00:36
126,883.0802 ریال8:00:35
126,873.4099 ریال7:56:16
126,931.4313 ریال7:42:18
126,912.0908 ریال7:35:17
126,912.0908 ریال7:35:16
126,941.1015 ریال7:28:17
126,825.0588 ریال7:21:18
126,883.0802 ریال7:07:18
126,921.7611 ریال6:56:17
126,999.1229 ریال6:49:16
127,066.8145 ریال6:42:17
127,057.1443 ریال6:35:18
127,057.1443 ریال6:35:18
126,999.1229 ریال6:28:17
127,028.1336 ریال6:21:18
127,076.4847 ریال6:14:16
127,144.1763 ریال6:07:17
127,047.4741 ریال6:00:42
127,047.4741 ریال6:00:40
126,979.7824 ریال5:56:17
127,018.4634 ریال5:42:18
126,883.0802 ریال5:35:18
126,883.0802 ریال5:35:17
126,863.7397 ریال5:28:17
126,815.3885 ریال5:21:17
126,583.303 ریال5:14:17
126,612.3137 ریال5:07:17
126,592.9733 ریال4:56:16
126,612.3137 ریال4:49:16
126,573.6328 ریال4:42:16
126,592.9733 ریال4:35:16
126,592.9733 ریال4:35:15
126,631.6542 ریال4:28:15
126,583.303 ریال4:21:16
126,496.271 ریال4:14:15
126,515.6114 ریال4:07:17
126,486.6007 ریال3:56:16
126,505.9412 ریال3:49:14
126,554.2924 ریال3:42:16
126,573.6328 ریال3:28:14
126,534.9519 ریال3:21:17
126,515.6114 ریال3:14:14
126,534.9519 ریال2:56:16
126,525.2817 ریال2:49:15
126,515.6114 ریال2:35:16
126,515.6114 ریال2:35:16
126,544.6221 ریال2:28:15
126,573.6328 ریال2:21:16
126,563.9626 ریال2:07:17
126,544.6221 ریال1:56:15
126,583.303 ریال1:49:16
126,563.9626 ریال1:42:17
126,592.9733 ریال1:28:15
126,583.303 ریال1:21:16
126,573.6328 ریال1:14:15
126,592.9733 ریال1:07:15
126,583.303 ریال0:56:15
126,602.6435 ریال0:42:17
126,573.6328 ریال0:21:15
126,583.303 ریال0:07:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی