شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AUD/UAH Ask

  • نرخ فعلی:16.8139
  • بالاترین قیمت روز:16.8197
  • پایین ترین قیمت روز:16.7305
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:16.7397
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۵۶:۳۷
  • نرخ روز گذشته:16.7339
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.48%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.08

نمودار کندل استیک AUD/UAH Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک AUD/UAH Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
16.8139 ریال10:56:37
16.7902 ریال10:42:38
16.7833 ریال10:21:35
16.777 ریال9:56:28
16.7799 ریال9:42:26
16.7845 ریال9:21:27
16.7781 ریال8:56:24
16.7914 ریال8:42:22
16.7983 ریال7:56:23
16.8029 ریال7:42:23
16.8098 ریال7:21:23
16.8087 ریال6:56:24
16.8191 ریال6:42:26
16.8197 ریال6:21:33
16.8104 ریال5:56:23
16.8191 ریال5:42:25
16.8041 ریال5:21:26
16.8018 ریال4:56:23
16.7995 ریال4:42:23
16.8191 ریال4:21:24
16.7328 ریال3:56:23
16.7305 ریال3:42:22
16.7357 ریال3:21:21
16.7408 ریال2:56:21
16.7379 ریال2:42:21
16.742 ریال2:21:26
16.7465 ریال1:56:20
16.7442 ریال1:42:21
16.742 ریال1:21:23
16.7397 ریال0:56:20
16.7379 ریال0:42:20
16.7397 ریال0:21:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات