شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار استرالیا / زلوتی لهستان تقاضا

  • نرخ فعلی:2.7016
  • بالاترین قیمت روز:2.7055
  • پایین ترین قیمت روز:2.6842
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.6904
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۵۰:۰۳
  • نرخ روز گذشته:2.6901
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.43%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0115

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / زلوتی لهستان تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / زلوتی لهستان تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.7016 ریال19:50:03
2.7032 ریال19:36:22
2.7032 ریال19:36:19
2.7015 ریال19:22:12
2.6981 ریال19:08:09
2.6984 ریال18:49:56
2.6992 ریال18:36:22
2.6992 ریال18:36:19
2.6974 ریال18:22:04
2.7004 ریال18:08:18
2.7022 ریال17:49:55
2.7055 ریال17:36:16
2.7055 ریال17:36:15
2.7039 ریال17:28:54
2.6882 ریال17:22:49
2.7039 ریال17:22:27
2.7023 ریال17:08:12
2.6992 ریال16:56:58
2.6882 ریال16:47:52
2.6992 ریال16:42:58
2.7 ریال16:36:14
2.7 ریال16:36:12
2.7008 ریال16:22:01
2.7005 ریال16:08:09
2.698 ریال15:56:55
2.6978 ریال15:42:54
2.6991 ریال15:36:14
2.6991 ریال15:36:10
2.6959 ریال15:21:56
2.6949 ریال15:07:59
2.6945 ریال14:56:52
2.6947 ریال14:43:01
2.6959 ریال14:36:16
2.6959 ریال14:36:10
2.6935 ریال14:21:52
2.6874 ریال14:08:00
2.6879 ریال13:56:52
2.688 ریال13:42:52
2.6895 ریال13:35:58
2.6895 ریال13:35:57
2.6916 ریال13:21:51
2.6919 ریال13:07:46
2.6906 ریال12:56:48
2.6937 ریال12:42:48
2.6929 ریال12:35:54
2.6929 ریال12:35:54
2.6954 ریال12:21:48
2.6964 ریال12:07:47
2.694 ریال11:56:49
2.6953 ریال11:42:50
2.6926 ریال11:35:53
2.6926 ریال11:35:53
2.6931 ریال11:21:29
2.6925 ریال11:07:25
2.6901 ریال10:56:25
2.6911 ریال10:42:24
2.6908 ریال10:35:28
2.6908 ریال10:35:27
2.6915 ریال10:21:23
2.6921 ریال10:07:26
2.6924 ریال9:56:25
2.6901 ریال9:42:23
2.6883 ریال9:35:24
2.6883 ریال9:35:24
2.6891 ریال9:21:19
2.6894 ریال9:07:19
2.6879 ریال8:56:20
2.6884 ریال8:42:21
2.6874 ریال8:35:25
2.6874 ریال8:35:24
2.6859 ریال8:21:20
2.6867 ریال7:56:21
2.6856 ریال7:42:22
2.6842 ریال7:35:21
2.6842 ریال7:35:21
2.6869 ریال7:21:20
2.6867 ریال7:07:19
2.6872 ریال6:56:22
2.6888 ریال6:42:26
2.6879 ریال6:35:24
2.6879 ریال6:35:23
2.6905 ریال6:21:21
2.6903 ریال6:07:20
2.6895 ریال5:42:20
2.6919 ریال5:35:24
2.6919 ریال5:35:24
2.6934 ریال5:21:21
2.6931 ریال4:56:20
2.6907 ریال4:42:21
2.687 ریال4:35:20
2.687 ریال4:35:19
2.6896 ریال4:21:20
2.69 ریال4:07:20
2.6881 ریال3:56:22
2.6892 ریال3:42:18
2.6902 ریال3:35:22
2.6902 ریال3:35:22
2.6895 ریال3:21:19
2.6924 ریال2:56:19
2.6919 ریال2:42:19
2.6922 ریال2:35:22
2.6922 ریال2:35:22
2.6929 ریال2:21:19
2.6925 ریال2:07:21
2.6931 ریال1:56:19
2.693 ریال1:42:19
2.6877 ریال1:35:19
2.6877 ریال1:35:18
2.6866 ریال1:21:20
2.6879 ریال1:07:19
2.6873 ریال0:56:17
2.6879 ریال0:42:20
2.6886 ریال0:35:18
2.6886 ریال0:35:18
2.6893 ریال0:21:17
2.6904 ریال0:07:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی