شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AUD/PAB Ask

  • نرخ فعلی:0.6859
  • بالاترین قیمت روز:0.6879
  • پایین ترین قیمت روز:0.6846
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6875
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۵۶:۴۳
  • نرخ روز گذشته:0.6873
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0014

نمودار کندل استیک AUD/PAB Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک AUD/PAB Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6859 ریال18:56:43
0.6863 ریال18:23:09
0.687 ریال17:57:51
0.6868 ریال17:43:56
0.6871 ریال17:23:00
0.6874 ریال16:56:49
0.6867 ریال16:42:47
0.6866 ریال16:21:56
0.6867 ریال15:56:47
0.6866 ریال15:42:42
0.6863 ریال15:21:49
0.6861 ریال14:56:51
0.6859 ریال14:21:44
0.6857 ریال13:42:50
0.6851 ریال12:43:10
0.6853 ریال12:21:58
0.6846 ریال11:56:50
0.6855 ریال11:42:50
0.6856 ریال11:21:58
0.6858 ریال10:42:42
0.6862 ریال10:21:36
0.6863 ریال9:56:37
0.6862 ریال9:42:36
0.6864 ریال8:56:26
0.6863 ریال8:42:29
0.6864 ریال8:21:29
0.686 ریال7:56:24
0.6865 ریال7:42:25
0.6867 ریال6:56:28
0.6862 ریال6:42:29
0.6853 ریال6:21:31
0.6862 ریال5:56:27
0.6861 ریال5:42:29
0.6863 ریال5:21:31
0.6869 ریال4:56:25
0.6872 ریال4:42:23
0.6877 ریال4:21:24
0.6879 ریال3:56:22
0.6876 ریال3:42:23
0.6878 ریال3:21:24
0.6877 ریال2:56:25
0.6875 ریال2:21:27
0.6876 ریال1:56:21
0.6874 ریال1:42:20
0.6875 ریال1:21:25
0.6877 ریال0:56:21
0.6876 ریال0:42:20
0.6875 ریال0:21:23
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات