شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار استرالیا / ریال عمان

  • نرخ فعلی:0.2688
  • بالاترین قیمت روز:0.2699
  • پایین ترین قیمت روز:0.2669
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2671
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۲۸:۲۱
  • نرخ روز گذشته:0.267
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.67%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0018

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / ریال عمان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / ریال عمان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2688 ریال19:28:21
0.2686 ریال19:14:20
0.2685 ریال19:07:23
0.2684 ریال19:00:37
0.2684 ریال19:00:36
0.2682 ریال18:56:21
0.268 ریال18:49:20
0.2682 ریال18:42:21
0.2683 ریال18:35:23
0.2683 ریال18:35:23
0.2684 ریال18:28:20
0.269 ریال18:14:19
0.2691 ریال18:07:23
0.2689 ریال18:00:51
0.2689 ریال18:00:51
0.2692 ریال17:49:18
0.2686 ریال17:42:20
0.2685 ریال17:35:23
0.2685 ریال17:35:22
0.2684 ریال17:28:19
0.2685 ریال17:14:19
0.2689 ریال17:07:21
0.2688 ریال16:35:21
0.2688 ریال16:35:21
0.2687 ریال16:28:20
0.2686 ریال16:21:19
0.2687 ریال16:14:19
0.2685 ریال16:00:45
0.2685 ریال16:00:45
0.2683 ریال15:56:20
0.2685 ریال15:49:19
0.2687 ریال15:35:20
0.2687 ریال15:35:19
0.2686 ریال15:28:19
0.2685 ریال15:21:20
0.2686 ریال15:14:18
0.2685 ریال15:07:20
0.2684 ریال14:56:20
0.2686 ریال14:49:18
0.2687 ریال14:35:19
0.2687 ریال14:35:19
0.2688 ریال14:28:20
0.2687 ریال14:00:46
0.2687 ریال14:00:45
0.2689 ریال13:49:17
0.2686 ریال13:42:20
0.2684 ریال13:35:19
0.2684 ریال13:35:19
0.2683 ریال13:28:20
0.2692 ریال13:07:20
0.2693 ریال13:00:33
0.2693 ریال13:00:33
0.2695 ریال12:56:19
0.2697 ریال12:49:18
0.2698 ریال12:42:18
0.2697 ریال12:28:20
0.2699 ریال12:14:18
0.2696 ریال12:00:42
0.2696 ریال12:00:42
0.2693 ریال11:56:19
0.2695 ریال11:49:17
0.2692 ریال11:42:19
0.2691 ریال11:35:20
0.2691 ریال11:35:19
0.269 ریال11:28:19
0.2691 ریال11:21:19
0.2692 ریال11:14:17
0.2694 ریال11:07:18
0.2692 ریال10:49:17
0.2695 ریال10:42:21
0.2693 ریال10:35:19
0.2693 ریال10:35:18
0.2692 ریال10:28:19
0.2685 ریال10:21:18
0.2684 ریال10:14:17
0.2685 ریال10:07:19
0.2684 ریال10:00:36
0.2684 ریال10:00:36
0.2685 ریال9:49:17
0.2686 ریال9:35:19
0.2686 ریال9:35:18
0.2685 ریال9:28:18
0.2684 ریال9:21:18
0.2685 ریال9:14:17
0.2679 ریال9:02:12
0.2679 ریال9:02:12
0.2677 ریال8:56:20
0.2676 ریال8:49:18
0.2677 ریال8:42:19
0.2676 ریال8:28:19
0.2675 ریال7:49:17
0.2674 ریال7:35:18
0.2674 ریال7:35:18
0.2675 ریال7:14:17
0.2676 ریال7:00:37
0.2676 ریال7:00:36
0.2675 ریال6:56:19
0.2673 ریال6:28:20
0.2672 ریال6:21:19
0.2673 ریال6:14:20
0.2671 ریال6:07:20
0.267 ریال6:00:45
0.267 ریال6:00:41
0.2669 ریال5:56:20
0.2672 ریال5:49:19
0.2671 ریال5:35:21
0.2671 ریال5:35:20
0.2672 ریال5:28:19
0.2671 ریال5:00:28
0.2671 ریال5:00:27
0.2673 ریال4:49:17
0.2672 ریال4:42:18
0.2674 ریال4:35:19
0.2674 ریال4:35:18
0.2673 ریال4:28:18
0.2675 ریال4:14:17
0.2676 ریال3:56:18
0.2675 ریال3:42:19
0.2674 ریال3:28:18
0.2678 ریال3:21:16
0.2679 ریال3:14:18
0.2678 ریال3:07:18
0.2677 ریال3:00:35
0.2677 ریال3:00:35
0.2676 ریال2:56:19
0.2675 ریال2:49:17
0.2674 ریال2:42:18
0.2672 ریال2:14:17
0.2673 ریال2:00:46
0.2673 ریال2:00:45
0.2674 ریال1:56:18
0.2672 ریال1:49:17
0.2674 ریال1:28:19
0.2675 ریال1:14:19
0.2672 ریال0:42:20
0.267 ریال0:35:19
0.267 ریال0:35:19
0.2671 ریال0:28:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی