شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار استرالیا / درهم مراکش تقاضا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.458 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.63%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.458 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.458 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.458 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.63%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی