شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AUD/JOD Bid

  • نرخ فعلی:0.4634
  • بالاترین قیمت روز:0.4636
  • پایین ترین قیمت روز:0.4618
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4624
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۰۷:۲۹
  • نرخ روز گذشته:0.4628
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک AUD/JOD Bid در روز جاری

نمودار کندل استیک AUD/JOD Bid در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4634 ریال21:07:29
0.4636 ریال20:35:32
0.4636 ریال20:35:31
0.4635 ریال20:28:29
0.4634 ریال20:21:31
0.4636 ریال20:14:29
0.4634 ریال20:00:54
0.4634 ریال20:00:51
0.4635 ریال19:56:32
0.4634 ریال19:42:30
0.4635 ریال19:35:36
0.4635 ریال19:35:33
0.4636 ریال19:21:32
0.4635 ریال19:14:30
0.4633 ریال19:07:31
0.4635 ریال18:56:32
0.4634 ریال18:42:32
0.4631 ریال18:28:30
0.463 ریال18:21:31
0.4634 ریال18:14:28
0.4631 ریال18:07:31
0.4635 ریال18:00:58
0.4635 ریال18:00:57
0.4634 ریال17:56:31
0.4631 ریال17:42:31
0.4632 ریال17:28:28
0.4631 ریال17:07:31
0.4632 ریال16:56:28
0.4631 ریال16:49:26
0.4635 ریال16:42:29
0.4632 ریال16:35:30
0.4632 ریال16:35:30
0.4629 ریال16:28:26
0.463 ریال16:21:29
0.4629 ریال16:14:25
0.463 ریال16:00:51
0.463 ریال16:00:51
0.4629 ریال15:56:27
0.4628 ریال15:49:27
0.4629 ریال15:42:28
0.4631 ریال15:35:29
0.4631 ریال15:35:27
0.463 ریال15:21:27
0.4629 ریال15:14:24
0.4628 ریال15:07:26
0.4629 ریال14:56:26
0.4627 ریال14:49:25
0.4629 ریال14:42:28
0.4631 ریال14:35:31
0.4631 ریال14:35:30
0.4633 ریال14:28:24
0.4632 ریال14:21:26
0.4628 ریال14:14:24
0.4629 ریال14:07:29
0.4628 ریال13:56:26
0.4629 ریال13:49:24
0.4628 ریال13:35:26
0.4628 ریال13:35:25
0.463 ریال13:28:24
0.4625 ریال13:21:26
0.4626 ریال13:14:25
0.4621 ریال13:07:23
0.4622 ریال12:56:24
0.462 ریال12:42:23
0.4621 ریال12:35:25
0.4621 ریال12:35:25
0.462 ریال12:28:23
0.4621 ریال12:21:24
0.4618 ریال12:14:22
0.4619 ریال12:07:26
0.4618 ریال11:49:23
0.4619 ریال11:42:23
0.462 ریال11:35:24
0.462 ریال11:35:23
0.4619 ریال11:28:19
0.4624 ریال11:21:19
0.4623 ریال11:14:19
0.4622 ریال11:00:34
0.4622 ریال11:00:33
0.4624 ریال10:49:17
0.4622 ریال10:42:17
0.4621 ریال10:21:18
0.4624 ریال10:14:16
0.4626 ریال10:07:17
0.4627 ریال9:56:18
0.4628 ریال9:42:16
0.4627 ریال9:35:18
0.4627 ریال9:35:17
0.4629 ریال9:14:15
0.4627 ریال9:07:17
0.4628 ریال8:56:17
0.4627 ریال8:49:15
0.4626 ریال8:44:43
0.4625 ریال8:35:20
0.4625 ریال8:35:18
0.4626 ریال8:28:17
0.4624 ریال7:49:17
0.4625 ریال7:42:17
0.4624 ریال7:36:47
0.4624 ریال7:36:45
0.4626 ریال7:14:15
0.4627 ریال7:07:18
0.4625 ریال6:56:17
0.4627 ریال6:49:16
0.4628 ریال6:35:24
0.4628 ریال6:35:24
0.4627 ریال6:28:20
0.4623 ریال6:21:16
0.462 ریال6:14:17
0.4623 ریال6:07:18
0.4625 ریال6:00:36
0.4625 ریال6:00:36
0.4624 ریال5:56:17
0.4625 ریال5:49:16
0.4624 ریال5:42:19
0.463 ریال5:28:17
0.4635 ریال5:21:17
0.4636 ریال5:14:16
0.4635 ریال5:07:17
0.4636 ریال4:56:16
0.4632 ریال4:49:14
0.4634 ریال4:35:16
0.4634 ریال4:35:16
0.4635 ریال4:21:16
0.4634 ریال4:14:15
0.4632 ریال4:07:15
0.463 ریال4:00:27
0.463 ریال4:00:27
0.4629 ریال3:56:16
0.4631 ریال3:42:16
0.463 ریال3:35:17
0.463 ریال3:35:16
0.4632 ریال3:28:16
0.4622 ریال3:14:14
0.4624 ریال3:07:17
0.4623 ریال2:56:17
0.4621 ریال2:00:28
0.4621 ریال2:00:28
0.4622 ریال1:56:15
0.4624 ریال1:42:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی