شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار استرالیا / دینار اردن تقاضا

  • نرخ فعلی:0.488
  • بالاترین قیمت روز:0.4891
  • پایین ترین قیمت روز:0.4813
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4829
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۵۰:۱۲
  • نرخ روز گذشته:0.4828
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0052

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دینار اردن تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دینار اردن تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.488 ریال19:50:12
0.4889 ریال19:36:25
0.4889 ریال19:36:22
0.4891 ریال19:22:17
0.4886 ریال19:08:14
0.4883 ریال18:49:58
0.4868 ریال18:36:25
0.4868 ریال18:36:23
0.4867 ریال18:22:11
0.487 ریال18:08:22
0.4865 ریال17:49:57
0.487 ریال17:36:23
0.487 ریال17:36:21
0.4867 ریال17:22:30
0.4863 ریال17:08:16
0.4868 ریال16:43:00
0.4865 ریال16:36:20
0.4865 ریال16:36:18
0.4867 ریال16:22:09
0.4861 ریال16:08:17
0.4865 ریال15:42:56
0.487 ریال15:36:20
0.487 ریال15:36:16
0.4867 ریال15:21:58
0.4866 ریال15:08:02
0.4868 ریال14:56:55
0.4869 ریال14:43:08
0.4875 ریال14:21:55
0.4865 ریال14:08:04
0.4861 ریال13:42:52
0.4856 ریال13:35:58
0.4856 ریال13:35:58
0.4852 ریال13:21:51
0.4849 ریال13:07:46
0.4838 ریال12:56:48
0.483 ریال12:42:48
0.4826 ریال12:21:49
0.483 ریال12:07:48
0.4827 ریال11:56:49
0.4823 ریال11:35:54
0.4823 ریال11:35:54
0.4832 ریال11:21:30
0.4827 ریال11:07:26
0.4823 ریال10:56:26
0.4831 ریال10:42:24
0.4827 ریال10:35:28
0.4827 ریال10:35:28
0.483 ریال10:21:24
0.4831 ریال9:56:26
0.4826 ریال9:42:23
0.4822 ریال9:35:24
0.4822 ریال9:35:24
0.482 ریال9:21:20
0.4818 ریال9:07:20
0.4821 ریال8:56:20
0.4818 ریال8:35:25
0.4818 ریال8:35:24
0.4814 ریال8:21:20
0.4816 ریال8:07:23
0.4815 ریال7:56:22
0.4813 ریال7:35:22
0.4813 ریال7:35:22
0.4816 ریال7:21:20
0.4813 ریال6:56:22
0.482 ریال6:42:26
0.4817 ریال6:35:24
0.4817 ریال6:35:24
0.4826 ریال6:21:21
0.4821 ریال6:07:21
0.4824 ریال5:56:21
0.4821 ریال5:42:21
0.4828 ریال5:35:24
0.4828 ریال5:35:24
0.4835 ریال5:21:21
0.483 ریال5:07:19
0.4829 ریال4:56:20
0.4824 ریال4:42:21
0.4819 ریال4:35:20
0.4819 ریال4:35:19
0.4824 ریال4:21:20
0.482 ریال3:56:22
0.4822 ریال3:42:18
0.4821 ریال3:35:22
0.4821 ریال3:35:22
0.4825 ریال3:21:19
0.483 ریال3:07:19
0.4829 ریال2:56:19
0.4828 ریال2:35:23
0.4828 ریال2:35:23
0.483 ریال2:21:19
0.4831 ریال2:07:21
0.4833 ریال1:56:20
0.483 ریال1:42:19
0.4826 ریال1:35:20
0.4826 ریال1:35:19
0.4825 ریال1:21:20
0.4826 ریال0:56:18
0.4825 ریال0:42:20
0.4826 ریال0:21:17
0.4829 ریال0:07:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی