شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AUD/ISK Ask

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 87 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.99%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.41%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی