شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار استرالیا / فورینت مجارستان

  • نرخ فعلی:212.253
  • بالاترین قیمت روز:212.864
  • پایین ترین قیمت روز:210.902
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.82
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.57%
  • نرخ بازگشایی بازار:210.949
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۰۰:۳۳
  • نرخ روز گذشته:210.921
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.63%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.332

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / فورینت مجارستان در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / فورینت مجارستان در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
212.253 ریال21:00:33
212.253 ریال21:00:31
212.204 ریال20:56:21
212.408 ریال20:49:19
212.405 ریال20:42:21
212.313 ریال20:35:20
212.313 ریال20:35:20
212.377 ریال20:28:19
212.14 ریال20:21:19
212.145 ریال20:14:18
212.261 ریال20:07:21
211.965 ریال20:00:40
211.965 ریال20:00:39
211.992 ریال19:56:19
211.956 ریال19:49:18
211.995 ریال19:42:21
212.091 ریال19:35:20
212.091 ریال19:35:20
212.164 ریال19:28:19
212.273 ریال19:21:19
212.319 ریال19:14:18
212.384 ریال19:07:21
212.075 ریال19:00:32
212.075 ریال19:00:32
212.164 ریال18:56:19
212.315 ریال18:49:18
212.401 ریال18:42:19
212.309 ریال18:35:22
212.309 ریال18:35:21
212.161 ریال18:28:19
212.593 ریال18:14:17
212.545 ریال18:07:21
212.516 ریال18:00:43
212.516 ریال18:00:43
211.04 ریال17:56:11
212.864 ریال17:49:17
212.588 ریال17:42:18
212.645 ریال17:35:21
212.645 ریال17:35:20
212.383 ریال17:28:18
212.302 ریال17:21:17
212.672 ریال17:14:17
212.271 ریال17:07:19
212.373 ریال17:00:39
212.373 ریال17:00:37
212.372 ریال16:56:18
212.344 ریال16:49:16
212.293 ریال16:42:20
212.343 ریال16:35:19
212.343 ریال16:35:19
212.387 ریال16:28:19
212.272 ریال16:14:17
212.085 ریال16:07:19
212.243 ریال16:00:39
212.243 ریال16:00:38
212.008 ریال15:56:19
212.29 ریال15:49:18
212.511 ریال15:42:19
212.367 ریال15:35:19
212.367 ریال15:35:18
212.422 ریال15:28:18
212.423 ریال15:21:18
212.394 ریال15:14:17
212.331 ریال15:07:18
212.118 ریال15:00:32
212.118 ریال15:00:32
212.183 ریال14:56:18
212.107 ریال14:49:17
212.112 ریال14:42:19
212.133 ریال14:28:18
212.276 ریال14:21:18
212.28 ریال14:14:16
212.347 ریال14:07:19
212.374 ریال14:00:42
212.374 ریال14:00:40
212.301 ریال13:56:19
212.28 ریال13:49:16
212.208 ریال13:42:18
212.112 ریال13:35:18
212.112 ریال13:35:17
211.996 ریال13:28:19
212.407 ریال13:21:18
212.463 ریال13:14:16
212.455 ریال13:07:18
212.406 ریال13:00:29
212.406 ریال13:00:28
212.399 ریال12:56:17
212.64 ریال12:49:16
212.629 ریال12:42:16
212.314 ریال12:35:17
212.314 ریال12:35:17
212.315 ریال12:28:18
212.423 ریال12:21:17
212.387 ریال12:14:17
212.496 ریال12:07:20
212.54 ریال12:00:38
212.54 ریال12:00:37
212.237 ریال11:56:18
212.157 ریال11:49:16
211.963 ریال11:42:18
211.867 ریال11:35:18
211.867 ریال11:35:17
211.999 ریال11:28:17
211.917 ریال11:21:17
211.875 ریال11:14:16
212.157 ریال11:07:17
212.16 ریال11:00:28
212.16 ریال11:00:27
212.047 ریال10:56:16
211.767 ریال10:49:16
211.967 ریال10:42:19
211.994 ریال10:35:17
211.994 ریال10:35:17
211.942 ریال10:28:18
211.831 ریال10:21:17
211.827 ریال10:14:16
211.836 ریال10:07:17
211.842 ریال10:00:34
211.842 ریال10:00:34
211.848 ریال9:56:16
211.835 ریال9:49:15
211.941 ریال9:42:17
211.816 ریال9:35:18
211.816 ریال9:35:17
211.785 ریال9:28:17
211.759 ریال9:14:16
211.473 ریال9:07:18
211.479 ریال9:02:09
211.479 ریال9:02:09
211.395 ریال8:56:19
211.358 ریال8:49:16
211.404 ریال8:42:17
211.376 ریال8:35:18
211.376 ریال8:35:18
211.367 ریال8:28:17
211.38 ریال8:21:17
211.431 ریال8:14:16
211.422 ریال8:07:18
211.36 ریال8:00:36
211.36 ریال8:00:36
211.346 ریال7:56:18
211.357 ریال7:49:16
211.391 ریال7:42:17
211.419 ریال7:28:18
211.534 ریال7:21:16
211.585 ریال7:14:16
211.606 ریال7:07:18
211.546 ریال7:00:34
211.546 ریال7:00:32
211.525 ریال6:56:17
211.363 ریال6:49:17
211.343 ریال6:42:22
211.428 ریال6:35:18
211.428 ریال6:35:17
211.407 ریال6:28:19
211.356 ریال6:21:17
211.349 ریال6:14:19
211.248 ریال6:07:18
211.137 ریال6:00:38
211.137 ریال6:00:35
211.049 ریال5:56:18
211.221 ریال5:49:17
211.142 ریال5:42:18
211.113 ریال5:35:19
211.113 ریال5:35:18
211.119 ریال5:28:17
211.045 ریال5:21:18
210.994 ریال5:14:16
210.946 ریال5:07:17
210.902 ریال5:00:25
210.902 ریال5:00:24
211.122 ریال4:56:16
211.095 ریال4:49:16
211.181 ریال4:42:17
211.211 ریال4:35:18
211.211 ریال4:35:17
211.197 ریال4:28:16
211.266 ریال4:21:16
211.324 ریال4:14:15
211.42 ریال4:00:30
211.42 ریال4:00:28
211.436 ریال3:56:16
211.38 ریال3:49:16
211.357 ریال3:42:17
211.278 ریال3:35:17
211.278 ریال3:35:16
211.314 ریال3:28:17
211.586 ریال3:21:15
211.534 ریال3:14:16
211.455 ریال3:07:16
211.358 ریال3:00:31
211.358 ریال3:00:31
211.357 ریال2:56:17
211.282 ریال2:49:15
211.111 ریال2:42:16
211.088 ریال2:35:16
211.088 ریال2:35:16
211.11 ریال2:28:18
211.053 ریال2:14:16
211.155 ریال2:07:17
211.184 ریال2:00:40
211.184 ریال2:00:40
211.221 ریال1:56:17
211.256 ریال1:49:16
211.255 ریال1:42:19
211.36 ریال1:35:18
211.36 ریال1:35:17
211.458 ریال1:28:17
211.491 ریال1:21:16
211.502 ریال1:14:17
211.291 ریال1:07:16
211.303 ریال1:00:29
211.303 ریال1:00:29
211.338 ریال0:56:16
211.386 ریال0:49:15
211.329 ریال0:42:18
211.043 ریال0:35:17
211.043 ریال0:35:17
211.075 ریال0:28:16
210.964 ریال0:21:17
210.978 ریال0:14:17
210.949 ریال0:07:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی