شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار استرالیا / دلار هنگ کنگ تقاضا

  • نرخ فعلی:5.1112
  • بالاترین قیمت روز:5.1112
  • پایین ترین قیمت روز:5.0723
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.39%
  • نرخ بازگشایی بازار:5.0762
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۰۲:۰۰
  • نرخ روز گذشته:5.077
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.67%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0342

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار هنگ کنگ تقاضا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار هنگ کنگ تقاضا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5.1112 ریال12:02:00
5.1112 ریال12:01:59
5.1082 ریال11:56:47
5.1044 ریال11:42:48
5.1036 ریال11:35:47
5.1036 ریال11:35:47
5.1021 ریال11:28:23
5.1015 ریال11:21:22
5.1052 ریال11:14:18
5.1044 ریال11:07:22
5.1052 ریال10:56:19
5.1029 ریال10:49:17
5.1044 ریال10:42:19
5.1035 ریال10:35:19
5.1035 ریال10:35:19
5.1004 ریال10:28:18
5.0999 ریال10:21:17
5.097 ریال10:14:17
5.0969 ریال10:07:17
5.0961 ریال10:00:30
5.0961 ریال10:00:29
5.0969 ریال9:56:17
5.0978 ریال9:49:15
5.0946 ریال9:42:17
5.0962 ریال9:28:18
5.0986 ریال9:21:18
5.0994 ریال9:14:16
5.0977 ریال9:07:17
5.095 ریال8:56:15
5.0958 ریال8:43:09
5.0968 ریال8:35:16
5.0968 ریال8:35:16
5.0973 ریال8:28:14
5.0951 ریال8:21:16
5.0929 ریال8:14:15
5.0898 ریال8:07:15
5.0867 ریال8:00:33
5.0867 ریال8:00:32
5.0875 ریال7:56:15
5.0891 ریال7:49:14
5.0906 ریال7:42:17
5.0882 ریال7:35:16
5.0882 ریال7:35:15
5.0875 ریال7:28:16
5.086 ریال7:21:17
5.0867 ریال7:14:16
5.0875 ریال7:07:17
5.0885 ریال6:56:16
5.0928 ریال6:49:15
5.0944 ریال6:35:17
5.0944 ریال6:35:16
5.0922 ریال6:28:16
5.094 ریال6:21:17
5.0946 ریال6:14:15
5.0978 ریال6:07:16
5.0936 ریال6:00:37
5.0936 ریال6:00:36
5.0911 ریال5:56:15
5.0966 ریال5:49:15
5.092 ریال5:42:17
5.0867 ریال5:35:16
5.0867 ریال5:35:16
5.0882 ریال5:28:15
5.0845 ریال5:21:16
5.0752 ریال5:14:15
5.0741 ریال5:07:15
5.0767 ریال5:00:22
5.0767 ریال5:00:22
5.0777 ریال4:56:15
5.0787 ریال4:49:15
5.0778 ریال4:42:15
5.0764 ریال4:35:15
5.0764 ریال4:35:15
5.0779 ریال4:28:14
5.0746 ریال4:21:15
5.0723 ریال4:07:16
5.0738 ریال3:49:13
5.0754 ریال3:35:15
5.0754 ریال3:35:14
5.0746 ریال3:28:14
5.0738 ریال3:21:15
5.0731 ریال3:14:13
5.0741 ریال3:00:22
5.0741 ریال3:00:22
5.0725 ریال2:56:15
5.0741 ریال2:49:14
5.0725 ریال2:42:15
5.0731 ریال2:35:15
5.0731 ریال2:35:15
5.0762 ریال1:56:14
5.0777 ریال1:49:15
5.0755 ریال1:42:15
5.078 ریال1:35:15
5.078 ریال1:35:15
5.0773 ریال1:28:14
5.0764 ریال1:21:15
5.0766 ریال1:14:14
5.0765 ریال1:07:14
5.0766 ریال1:00:23
5.0766 ریال1:00:22
5.0758 ریال0:56:14
5.0775 ریال0:49:13
5.0766 ریال0:42:16
5.0758 ریال0:35:14
5.0758 ریال0:35:13
5.0756 ریال0:21:14
5.0764 ریال0:14:13
5.0762 ریال0:07:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی