شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار استرالیا / یوان چین

  • نرخ فعلی:4.9384
  • بالاترین قیمت روز:4.9683
  • پایین ترین قیمت روز:4.9314
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.14%
  • نرخ بازگشایی بازار:4.9329
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۳۵:۲۲
  • نرخ روز گذشته:4.9322
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0062

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / یوان چین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / یوان چین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4.9384 ریال21:35:22
4.9384 ریال21:35:22
4.9405 ریال21:21:22
4.9412 ریال21:14:19
4.9377 ریال21:07:20
4.9405 ریال20:56:21
4.9476 ریال20:49:19
4.9462 ریال20:42:22
4.9455 ریال20:35:21
4.9455 ریال20:35:21
4.9476 ریال20:28:20
4.9455 ریال20:21:20
4.9462 ریال20:14:19
4.9504 ریال20:07:22
4.9481 ریال20:00:41
4.9481 ریال20:00:41
4.9447 ریال19:56:20
4.949 ریال19:49:19
4.9511 ریال19:42:22
4.9518 ریال19:35:21
4.9518 ریال19:35:21
4.951 ریال19:28:20
4.9485 ریال19:21:19
4.9473 ریال19:14:19
4.9438 ریال19:07:22
4.9396 ریال19:00:35
4.9396 ریال19:00:34
4.939 ریال18:56:20
4.9412 ریال18:49:19
4.9376 ریال18:42:20
4.941 ریال18:35:22
4.941 ریال18:35:22
4.9417 ریال18:28:19
4.9531 ریال18:14:18
4.9554 ریال18:07:22
4.9517 ریال18:00:45
4.9517 ریال18:00:45
4.9314 ریال17:56:11
4.9573 ریال17:49:18
4.9484 ریال17:42:19
4.9453 ریال17:35:22
4.9453 ریال17:35:21
4.9481 ریال17:28:18
4.9474 ریال17:21:18
4.9501 ریال17:14:18
4.9541 ریال17:07:20
4.9527 ریال17:00:42
4.9527 ریال17:00:40
4.953 ریال16:56:19
4.955 ریال16:49:17
4.9543 ریال16:35:20
4.9543 ریال16:35:20
4.953 ریال16:28:19
4.9523 ریال16:14:18
4.948 ریال16:07:20
4.9488 ریال16:00:41
4.9488 ریال16:00:41
4.9459 ریال15:56:20
4.9495 ریال15:49:18
4.9521 ریال15:42:20
4.9508 ریال15:28:18
4.9484 ریال15:21:19
4.9459 ریال15:14:17
4.9473 ریال15:07:19
4.9434 ریال15:00:33
4.9434 ریال15:00:33
4.9469 ریال14:56:19
4.9459 ریال14:49:17
4.9484 ریال14:42:19
4.9495 ریال14:28:19
4.9503 ریال14:21:18
4.9491 ریال14:14:17
4.9493 ریال14:07:20
4.9511 ریال14:00:44
4.9511 ریال14:00:42
4.9524 ریال13:56:20
4.951 ریال13:49:17
4.9454 ریال13:42:19
4.9443 ریال13:35:18
4.9443 ریال13:35:18
4.9467 ریال13:28:19
4.956 ریال13:21:18
4.954 ریال13:14:17
4.9544 ریال13:07:19
4.958 ریال13:00:30
4.958 ریال13:00:30
4.9612 ریال12:56:18
4.9663 ریال12:49:17
4.9683 ریال12:42:17
4.9606 ریال12:35:18
4.9606 ریال12:35:17
4.9629 ریال12:28:19
4.9652 ریال12:21:18
4.9657 ریال12:14:17
4.9598 ریال12:07:22
4.9611 ریال12:00:40
4.9611 ریال12:00:40
4.9613 ریال11:56:18
4.9591 ریال11:49:17
4.9564 ریال11:42:18
4.9523 ریال11:28:18
4.9537 ریال11:21:18
4.9598 ریال11:14:17
4.959 ریال11:07:18
4.9548 ریال11:00:29
4.9548 ریال11:00:28
4.9579 ریال10:56:17
4.9549 ریال10:49:16
4.96 ریال10:35:18
4.96 ریال10:35:17
4.9615 ریال10:28:18
4.9489 ریال10:21:17
4.952 ریال10:14:16
4.9499 ریال10:07:18
4.9474 ریال10:00:34
4.9474 ریال10:00:34
4.949 ریال9:56:17
4.9527 ریال9:49:16
4.9539 ریال9:42:18
4.9507 ریال9:35:18
4.9507 ریال9:35:17
4.9537 ریال9:28:18
4.9489 ریال9:21:17
4.9482 ریال9:14:16
4.9444 ریال9:02:11
4.9444 ریال9:02:11
4.9411 ریال8:56:19
4.9397 ریال8:49:17
4.9412 ریال8:42:18
4.9391 ریال8:35:19
4.9391 ریال8:35:18
4.9395 ریال8:28:18
4.9399 ریال8:21:17
4.9398 ریال8:07:19
4.9408 ریال8:00:38
4.9408 ریال8:00:37
4.9407 ریال7:56:18
4.9404 ریال7:49:17
4.9403 ریال7:42:17
4.9406 ریال7:35:18
4.9406 ریال7:35:17
4.941 ریال7:28:18
4.9434 ریال7:21:17
4.9428 ریال7:14:16
4.9444 ریال7:07:18
4.9439 ریال7:00:35
4.9439 ریال7:00:34
4.9431 ریال6:56:18
4.9383 ریال6:49:18
4.9376 ریال6:42:23
4.9387 ریال6:35:19
4.9387 ریال6:35:18
4.9355 ریال6:28:19
4.9356 ریال6:21:18
4.9342 ریال6:14:19
4.9378 ریال6:07:19
4.9329 ریال5:56:19
4.9357 ریال5:49:18
4.9371 ریال5:42:19
4.9364 ریال5:35:20
4.9364 ریال5:35:19
4.9371 ریال5:28:18
4.9357 ریال5:14:17
4.9343 ریال5:07:17
4.935 ریال5:00:26
4.935 ریال5:00:25
4.9386 ریال4:56:17
4.9371 ریال4:49:16
4.9364 ریال4:42:18
4.9386 ریال4:35:18
4.9386 ریال4:35:17
4.9378 ریال4:28:17
4.9414 ریال4:21:16
4.9421 ریال4:14:16
4.9442 ریال3:56:17
4.9428 ریال3:49:16
4.9421 ریال3:42:18
4.94 ریال3:35:17
4.94 ریال3:35:17
4.9421 ریال3:28:17
4.9478 ریال3:21:16
4.9471 ریال3:14:17
4.9442 ریال3:07:17
4.9421 ریال3:00:34
4.9421 ریال3:00:34
4.9414 ریال2:56:18
4.9393 ریال2:49:16
4.9378 ریال2:35:17
4.9378 ریال2:35:16
4.9364 ریال2:28:18
4.9357 ریال2:21:16
4.9378 ریال2:14:17
4.9393 ریال2:07:18
4.94 ریال1:56:17
4.9364 ریال1:49:16
4.9393 ریال1:35:19
4.9393 ریال1:35:17
4.94 ریال1:28:18
4.9414 ریال1:21:17
4.9386 ریال1:14:17
4.9371 ریال1:07:17
4.9357 ریال0:49:16
4.935 ریال0:42:19
4.9314 ریال0:35:18
4.9314 ریال0:35:18
4.9336 ریال0:28:16
4.9329 ریال0:21:18
4.9336 ریال0:14:17
4.9329 ریال0:07:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی