شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار استرالیا / پزوی آرژانتین

  • نرخ فعلی:47.6432
  • بالاترین قیمت روز:47.9521
  • پایین ترین قیمت روز:47.3
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.23
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.17%
  • نرخ بازگشایی بازار:47.3206
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۰۰:۳۸
  • نرخ روز گذشته:47.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.73%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.3432

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / پزوی آرژانتین در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / پزوی آرژانتین در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
47.6432 ریال8:00:38
47.6432 ریال8:00:37
47.6294 ریال7:56:19
47.5951 ریال7:49:18
47.6157 ریال7:21:19
47.6088 ریال7:14:18
47.6157 ریال7:00:27
47.6157 ریال7:00:27
47.6432 ریال6:49:17
47.7256 ریال6:35:20
47.7256 ریال6:35:20
47.9521 ریال6:21:17
47.7462 ریال6:14:17
47.856 ریال6:00:44
47.856 ریال6:00:44
47.8423 ریال5:49:18
47.7668 ریال5:35:20
47.7668 ریال5:35:20
47.6088 ریال5:14:18
47.5745 ریال5:00:29
47.5745 ریال5:00:29
47.499 ریال4:49:17
47.5059 ریال4:35:19
47.5059 ریال4:35:19
47.5227 ریال4:14:17
47.3783 ریال4:00:36
47.3783 ریال4:00:36
47.3715 ریال3:49:17
47.3509 ریال3:35:18
47.3509 ریال3:35:17
47.3852 ریال3:14:17
47.3783 ریال3:00:30
47.3783 ریال3:00:30
47.3646 ریال2:49:16
47.3577 ریال2:35:17
47.3577 ریال2:35:17
47.3921 ریال2:00:39
47.3921 ریال2:00:39
47.3783 ریال1:49:18
47.4127 ریال1:21:17
47.3921 ریال1:07:16
47.355 ریال0:49:15
47.3618 ریال0:35:16
47.3618 ریال0:35:16
47.3 ریال0:21:17
47.3206 ریال0:07:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی