iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ASX Small Ordinaries

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,025 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 180 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,015 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 170 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.98%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,968 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 123 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,922 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 77 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.71%