ب نرخ برابری پزوی / | شبکه طلا و ارز
iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پزوی آرژانتین / دلار

  • نرخ فعلی:0.0162
  • بالاترین قیمت روز:0.0163
  • پایین ترین قیمت روز:0.0162
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0163
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۴۳:۰۶
  • نرخ روز گذشته:0.0162
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک پزوی آرژانتین / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک پزوی آرژانتین / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0162 ریال9:43:06
0.0163 ریال9:42:22
0.0162 ریال9:36:08
0.0163 ریال9:35:32
0.0163 ریال9:35:32
0.0162 ریال9:29:05
0.0163 ریال9:28:21
0.0162 ریال9:22:08
0.0163 ریال9:21:24
0.0162 ریال9:15:07
0.0162 ریال9:15:06
0.0163 ریال9:14:18
0.0162 ریال9:08:07
0.0163 ریال9:07:20
0.0162 ریال9:01:10
0.0163 ریال9:00:45
0.0163 ریال9:00:36
0.0162 ریال8:57:07
0.0163 ریال8:56:23
0.0162 ریال8:50:08
0.0162 ریال8:50:08
0.0163 ریال8:49:18
0.0162 ریال8:43:04
0.0163 ریال8:42:21
0.0162 ریال8:36:06
0.0163 ریال8:35:28
0.0163 ریال8:35:25
0.0162 ریال8:29:05
0.0163 ریال8:28:17
0.0162 ریال8:22:05
0.0163 ریال8:21:22
0.0162 ریال8:15:06
0.0162 ریال8:15:04
0.0163 ریال8:14:18
0.0162 ریال8:08:06
0.0163 ریال8:07:17
0.0162 ریال8:01:09
0.0163 ریال8:00:37
0.0163 ریال8:00:33
0.0162 ریال7:57:05
0.0163 ریال7:56:21
0.0162 ریال7:50:08
0.0162 ریال7:50:07
0.0163 ریال7:49:19
0.0162 ریال7:43:06
0.0163 ریال7:42:19
0.0162 ریال7:36:07
0.0163 ریال7:35:26
0.0163 ریال7:35:25
0.0162 ریال7:29:06
0.0163 ریال7:28:19
0.0162 ریال7:22:06
0.0163 ریال7:21:28
0.0162 ریال7:15:07
0.0162 ریال7:15:05
0.0163 ریال7:14:19
0.0162 ریال7:08:05
0.0163 ریال7:07:17
0.0162 ریال7:01:10
0.0163 ریال7:00:40
0.0163 ریال7:00:23
0.0162 ریال6:57:05
0.0163 ریال6:56:21
0.0162 ریال6:50:08
0.0162 ریال6:50:06
0.0163 ریال6:49:19
0.0162 ریال6:43:05
0.0163 ریال6:42:18
0.0162 ریال6:36:07
0.0163 ریال6:35:24
0.0163 ریال6:35:24
0.0162 ریال6:29:06
0.0163 ریال6:28:19
0.0162 ریال6:22:06
0.0163 ریال6:21:22
0.0162 ریال6:15:07
0.0162 ریال6:15:05
0.0163 ریال6:14:19
0.0162 ریال6:08:06
0.0163 ریال6:07:21
0.0162 ریال6:01:10
0.0163 ریال6:00:43
0.0163 ریال6:00:43
0.0162 ریال5:57:05
0.0163 ریال5:56:21
0.0162 ریال5:50:07
0.0162 ریال5:50:06
0.0163 ریال5:49:17
0.0162 ریال5:43:05
0.0163 ریال5:42:18
0.0162 ریال5:36:08
0.0163 ریال5:35:25
0.0163 ریال5:35:24
0.0162 ریال5:29:06
0.0163 ریال5:28:16
0.0162 ریال5:22:06
0.0163 ریال5:21:23
0.0162 ریال5:15:07
0.0163 ریال5:14:19
0.0162 ریال5:08:05
0.0163 ریال5:07:16
0.0162 ریال5:01:11
0.0163 ریال5:00:32
0.0163 ریال5:00:31
0.0162 ریال4:57:05
0.0163 ریال4:56:17
0.0162 ریال4:50:06
0.0162 ریال4:50:05
0.0163 ریال4:49:15
0.0162 ریال4:43:05
0.0163 ریال4:42:16
0.0162 ریال4:36:05
0.0163 ریال4:35:18
0.0163 ریال4:35:17
0.0162 ریال4:29:04
0.0163 ریال4:28:16
0.0162 ریال4:22:04
0.0163 ریال4:21:24
0.0162 ریال4:15:06
0.0162 ریال4:15:05
0.0163 ریال4:14:16
0.0162 ریال4:08:05
0.0163 ریال4:07:17
0.0162 ریال4:01:08
0.0163 ریال4:00:37
0.0163 ریال4:00:32
0.0162 ریال3:57:05
0.0163 ریال3:56:22
0.0162 ریال3:50:06
0.0162 ریال3:50:05
0.0163 ریال3:49:15
0.0162 ریال3:43:05
0.0163 ریال3:42:17
0.0162 ریال3:36:05
0.0163 ریال3:35:21
0.0163 ریال3:35:19
0.0162 ریال3:29:05
0.0163 ریال3:28:15
0.0162 ریال3:22:09
0.0163 ریال3:21:21
0.0162 ریال3:15:06
0.0162 ریال3:15:05
0.0163 ریال3:14:16
0.0162 ریال3:08:05
0.0163 ریال3:07:16
0.0162 ریال3:01:09
0.0163 ریال3:00:36
0.0163 ریال3:00:33
0.0162 ریال2:57:06
0.0163 ریال2:56:18
0.0162 ریال2:50:07
0.0162 ریال2:50:06
0.0163 ریال2:49:16
0.0162 ریال2:43:05
0.0163 ریال2:42:18
0.0162 ریال2:36:06
0.0163 ریال2:35:21
0.0163 ریال2:35:21
0.0162 ریال2:29:06
0.0163 ریال2:28:16
0.0162 ریال2:22:06
0.0163 ریال2:21:21
0.0162 ریال2:15:06
0.0162 ریال2:15:05
0.0163 ریال2:14:18
0.0162 ریال2:08:07
0.0163 ریال2:07:20
0.0162 ریال2:01:11
0.0163 ریال2:00:39
0.0163 ریال2:00:39
0.0162 ریال1:57:05
0.0163 ریال1:56:20
0.0162 ریال1:50:07
0.0162 ریال1:50:06
0.0163 ریال1:49:17
0.0162 ریال1:43:05
0.0163 ریال1:42:16
0.0162 ریال1:36:07
0.0163 ریال1:35:25
0.0163 ریال1:35:24
0.0162 ریال1:29:05
0.0163 ریال1:28:16
0.0162 ریال1:22:06
0.0163 ریال1:21:21
0.0162 ریال1:15:04
0.0163 ریال1:14:19
0.0162 ریال1:08:05
0.0163 ریال1:07:17
0.0162 ریال1:01:11
0.0163 ریال1:00:38
0.0163 ریال1:00:37
0.0162 ریال0:57:05
0.0163 ریال0:56:22
0.0162 ریال0:50:07
0.0162 ریال0:50:04
0.0163 ریال0:49:16
0.0162 ریال0:43:04
0.0163 ریال0:42:19
0.0162 ریال0:36:05
0.0163 ریال0:35:26
0.0163 ریال0:35:24
0.0162 ریال0:29:05
0.0163 ریال0:28:22
0.0162 ریال0:22:07
0.0163 ریال0:21:23
0.0162 ریال0:15:08
0.0162 ریال0:15:06
0.0163 ریال0:14:22
0.0162 ریال0:08:07
0.0163 ریال0:07:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات