شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پزوی آرژانتین / پزوی مکزیک

  • نرخ فعلی:0.3131
  • بالاترین قیمت روز:0.3197
  • پایین ترین قیمت روز:0.3118
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3185
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۳۵:۲۰
  • نرخ روز گذشته:0.3187
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.79%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0056

نمودار کندل استیک پزوی آرژانتین / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار کندل استیک پزوی آرژانتین / پزوی مکزیک در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3131 ریال21:35:20
0.3131 ریال21:35:19
0.313 ریال21:28:19
0.3128 ریال21:14:18
0.313 ریال21:07:18
0.3131 ریال21:00:30
0.3131 ریال21:00:29
0.313 ریال20:56:20
0.3122 ریال20:49:18
0.3123 ریال20:42:20
0.3124 ریال20:35:19
0.3124 ریال20:35:19
0.3118 ریال20:28:18
0.312 ریال20:21:18
0.3119 ریال20:14:17
0.312 ریال20:07:20
0.3125 ریال20:00:37
0.3125 ریال20:00:37
0.313 ریال19:56:18
0.3133 ریال19:49:17
0.3132 ریال19:42:20
0.314 ریال19:35:19
0.314 ریال19:35:18
0.3142 ریال19:28:18
0.3136 ریال19:14:17
0.314 ریال19:07:20
0.3141 ریال19:00:30
0.3141 ریال19:00:30
0.3146 ریال18:49:17
0.3142 ریال18:42:18
0.3138 ریال18:35:20
0.3138 ریال18:35:20
0.3141 ریال18:28:18
0.3146 ریال18:14:16
0.3136 ریال18:07:20
0.3132 ریال18:00:40
0.3132 ریال18:00:39
0.3184 ریال17:56:10
0.3146 ریال17:49:16
0.3155 ریال17:42:18
0.316 ریال17:35:20
0.316 ریال17:35:19
0.3153 ریال17:21:16
0.3158 ریال17:14:17
0.3164 ریال17:07:18
0.3163 ریال17:00:36
0.3163 ریال17:00:33
0.3164 ریال16:56:17
0.3165 ریال16:49:16
0.3168 ریال16:42:19
0.3167 ریال16:28:18
0.3171 ریال16:21:17
0.3169 ریال16:14:16
0.3172 ریال16:07:18
0.3171 ریال16:00:33
0.3171 ریال16:00:33
0.3166 ریال15:56:18
0.3167 ریال15:49:17
0.3166 ریال15:42:19
0.3171 ریال15:35:18
0.3171 ریال15:35:17
0.317 ریال15:21:18
0.3171 ریال15:07:17
0.3172 ریال15:00:31
0.3172 ریال15:00:30
0.3168 ریال14:49:16
0.3167 ریال14:42:18
0.3166 ریال14:35:17
0.3166 ریال14:35:17
0.3165 ریال14:28:18
0.3163 ریال14:07:18
0.3162 ریال14:00:39
0.3162 ریال14:00:36
0.316 ریال13:56:19
0.3161 ریال13:49:15
0.3162 ریال13:42:18
0.3164 ریال13:35:17
0.3164 ریال13:35:16
0.3165 ریال13:28:18
0.3159 ریال13:21:17
0.3158 ریال13:14:15
0.316 ریال13:00:27
0.316 ریال13:00:26
0.3158 ریال12:56:16
0.3156 ریال12:49:15
0.3157 ریال12:42:16
0.3156 ریال12:35:17
0.3156 ریال12:35:16
0.3157 ریال12:28:17
0.3161 ریال12:14:16
0.3164 ریال12:00:34
0.3164 ریال12:00:33
0.3165 ریال11:56:17
0.3164 ریال11:49:16
0.3166 ریال11:42:17
0.3168 ریال11:35:17
0.3168 ریال11:35:16
0.3171 ریال11:28:17
0.3167 ریال11:21:16
0.3166 ریال11:07:16
0.3168 ریال11:00:26
0.3168 ریال11:00:25
0.3167 ریال10:56:16
0.3168 ریال10:49:15
0.3163 ریال10:42:18
0.3167 ریال10:35:16
0.3167 ریال10:35:16
0.317 ریال10:28:17
0.3177 ریال10:21:16
0.3178 ریال10:07:17
0.3177 ریال10:00:32
0.3177 ریال10:00:32
0.3173 ریال9:56:15
0.3172 ریال9:49:15
0.3176 ریال9:42:16
0.3173 ریال9:35:17
0.3173 ریال9:35:16
0.3171 ریال9:28:16
0.3176 ریال9:21:16
0.3174 ریال9:14:15
0.318 ریال9:07:17
0.3177 ریال9:02:07
0.3177 ریال9:02:07
0.318 ریال8:49:16
0.3181 ریال8:35:17
0.3181 ریال8:35:17
0.3183 ریال8:28:16
0.3184 ریال8:21:16
0.3181 ریال8:14:16
0.3183 ریال8:00:35
0.3183 ریال8:00:34
0.318 ریال7:56:17
0.3183 ریال7:49:15
0.3184 ریال7:42:16
0.3186 ریال7:35:17
0.3186 ریال7:35:16
0.3182 ریال7:14:15
0.3185 ریال6:56:16
0.3184 ریال6:42:21
0.3185 ریال6:28:18
0.3184 ریال6:21:17
0.3182 ریال6:14:18
0.3184 ریال6:07:17
0.3185 ریال5:56:17
0.3183 ریال5:42:17
0.3185 ریال5:35:18
0.3185 ریال5:35:17
0.3183 ریال5:21:17
0.3186 ریال5:07:16
0.3185 ریال4:56:16
0.3187 ریال4:49:15
0.3184 ریال4:35:17
0.3184 ریال4:35:16
0.3185 ریال4:28:16
0.3182 ریال4:21:15
0.3183 ریال4:14:15
0.3182 ریال4:00:28
0.3182 ریال4:00:26
0.3184 ریال3:49:15
0.3183 ریال3:42:17
0.3184 ریال3:35:16
0.3184 ریال3:35:16
0.3183 ریال3:28:16
0.3184 ریال3:14:16
0.3185 ریال3:07:15
0.3187 ریال3:00:29
0.3187 ریال3:00:28
0.3191 ریال2:56:16
0.319 ریال2:49:15
0.3197 ریال2:14:15
0.3195 ریال1:42:18
0.3194 ریال1:35:17
0.3194 ریال1:35:16
0.3193 ریال1:28:17
0.3192 ریال1:21:16
0.3188 ریال1:14:16
0.3192 ریال1:00:28
0.3192 ریال1:00:28
0.319 ریال0:56:15
0.3184 ریال0:42:17
0.3187 ریال0:35:17
0.3187 ریال0:35:16
0.3186 ریال0:21:17
0.3185 ریال0:14:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی