شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پزوی آرژانتین / ین ژاپن

  • نرخ فعلی:1.5899
  • بالاترین قیمت روز:1.5953
  • پایین ترین قیمت روز:1.584
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.25%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.584
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۰۰:۴۳
  • نرخ روز گذشته:1.5834
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.41%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0065

نمودار کندل استیک پزوی آرژانتین / ین ژاپن در روز جاری

نمودار کندل استیک پزوی آرژانتین / ین ژاپن در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.5899 ریال20:00:43
1.5899 ریال20:00:42
1.5906 ریال19:56:21
1.5899 ریال19:49:19
1.5903 ریال19:42:23
1.5939 ریال19:35:21
1.5939 ریال19:35:21
1.5947 ریال19:28:20
1.5915 ریال19:21:20
1.5916 ریال19:14:19
1.5909 ریال19:07:22
1.5912 ریال19:00:35
1.5912 ریال19:00:35
1.5916 ریال18:56:20
1.5923 ریال18:49:19
1.5915 ریال18:42:20
1.59 ریال18:28:20
1.5936 ریال18:14:18
1.589 ریال18:07:23
1.5897 ریال18:00:49
1.5897 ریال18:00:49
1.586 ریال17:56:12
1.5948 ریال17:49:18
1.5944 ریال17:42:20
1.5953 ریال17:35:22
1.5953 ریال17:35:22
1.5941 ریال17:28:19
1.594 ریال17:21:18
1.5941 ریال17:14:19
1.5883 ریال17:00:44
1.5883 ریال17:00:42
1.5889 ریال16:56:19
1.5886 ریال16:49:17
1.5889 ریال16:42:22
1.5893 ریال16:35:20
1.5893 ریال16:35:20
1.5892 ریال16:28:20
1.5895 ریال16:21:19
1.5893 ریال16:14:18
1.5899 ریال16:07:20
1.5896 ریال16:00:44
1.5896 ریال16:00:44
1.5878 ریال15:56:20
1.5882 ریال15:49:19
1.5881 ریال15:42:20
1.5876 ریال15:35:20
1.5876 ریال15:35:19
1.5879 ریال15:28:19
1.5883 ریال15:21:19
1.5882 ریال15:14:18
1.5879 ریال15:07:19
1.5876 ریال14:49:18
1.5875 ریال14:42:20
1.5881 ریال14:28:19
1.5879 ریال14:14:17
1.5882 ریال14:07:20
1.5879 ریال14:00:45
1.5879 ریال14:00:44
1.5883 ریال13:56:20
1.5876 ریال13:49:17
1.5879 ریال13:42:20
1.587 ریال13:35:19
1.587 ریال13:35:18
1.5872 ریال13:28:20
1.5883 ریال13:07:19
1.5889 ریال13:00:31
1.5889 ریال13:00:31
1.5892 ریال12:56:18
1.5895 ریال12:49:17
1.5897 ریال12:42:17
1.5889 ریال12:28:19
1.5892 ریال12:21:18
1.5895 ریال12:14:18
1.5889 ریال12:00:41
1.5889 ریال12:00:41
1.5892 ریال11:56:19
1.5889 ریال11:49:17
1.5886 ریال11:42:19
1.5894 ریال11:35:19
1.5894 ریال11:35:18
1.5889 ریال11:28:19
1.5881 ریال11:21:18
1.5883 ریال11:14:17
1.5888 ریال11:07:18
1.5894 ریال11:00:31
1.5894 ریال11:00:29
1.5888 ریال10:56:17
1.5876 ریال10:49:17
1.5883 ریال10:42:20
1.5882 ریال10:35:19
1.5882 ریال10:35:18
1.5881 ریال10:28:19
1.5865 ریال10:21:18
1.5863 ریال10:07:18
1.5865 ریال9:56:17
1.5863 ریال9:42:18
1.5859 ریال9:28:18
1.5862 ریال9:21:18
1.586 ریال9:14:17
1.5863 ریال9:07:19
1.5865 ریال9:02:12
1.5865 ریال9:02:12
1.5869 ریال8:56:20
1.5866 ریال8:42:18
1.5869 ریال8:28:18
1.5865 ریال8:21:18
1.5866 ریال8:14:18
1.5869 ریال8:07:19
1.5867 ریال8:00:39
1.5867 ریال8:00:39
1.5866 ریال7:56:19
1.5862 ریال7:49:17
1.5857 ریال7:42:18
1.5854 ریال7:28:19
1.585 ریال7:14:17
1.5854 ریال7:07:19
1.5853 ریال7:00:36
1.5853 ریال7:00:35
1.5857 ریال6:42:24
1.5856 ریال6:35:19
1.5856 ریال6:35:18
1.5854 ریال6:28:20
1.5857 ریال6:14:20
1.5853 ریال6:07:20
1.5854 ریال5:56:19
1.5856 ریال5:49:18
1.5849 ریال5:42:19
1.5851 ریال5:35:21
1.5851 ریال5:35:19
1.5862 ریال5:28:18
1.5863 ریال5:21:19
1.5865 ریال5:07:18
1.5863 ریال5:00:27
1.5863 ریال5:00:26
1.5866 ریال4:56:18
1.586 ریال4:49:17
1.5863 ریال4:42:18
1.5857 ریال4:35:19
1.5857 ریال4:35:18
1.5863 ریال4:21:17
1.5865 ریال4:14:16
1.5869 ریال4:00:32
1.5869 ریال4:00:31
1.5867 ریال3:42:19
1.586 ریال3:35:18
1.586 ریال3:35:17
1.5862 ریال3:28:18
1.5865 ریال3:14:17
1.5862 ریال2:56:18
1.586 ریال2:49:16
1.5873 ریال2:42:18
1.5874 ریال2:35:17
1.5874 ریال2:35:16
1.5873 ریال2:28:19
1.5871 ریال2:14:17
1.5874 ریال2:00:45
1.5874 ریال2:00:44
1.5877 ریال1:42:20
1.5879 ریال1:35:19
1.5879 ریال1:35:18
1.588 ریال1:28:19
1.5881 ریال1:21:18
1.5864 ریال1:14:18
1.5881 ریال1:07:17
1.5883 ریال1:00:32
1.5883 ریال1:00:32
1.5884 ریال0:56:17
1.5847 ریال0:49:16
1.585 ریال0:42:19
1.5844 ریال0:28:17
1.5846 ریال0:21:19
1.5843 ریال0:14:18
1.584 ریال0:07:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی