شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Anima Valore Globale F

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 33 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.546 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.72%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 37 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.454 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 44 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.454 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 23.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 45 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.454 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.6%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی