شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Amundi MSCI EM Asia UCITS

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 26 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.52 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.85%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 26 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.52 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 29 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.48 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 30 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.48 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.01%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی