شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Amundi ETF MSCI Japan UCITS

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 173 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.45 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.62%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 170 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14.45 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 193 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.55 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 200 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.55 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.43%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی