iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Amundi ETF MSCI Japan UCITS

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 213 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.69 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 212 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.69 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 211 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.69 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.81%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 205 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.31 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.1%