شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 61 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.87 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 60 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.87 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 74 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.13 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 78 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.13 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.07%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی