شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Allan Gray Balanced Fund C

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 101 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.028 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.99%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 100 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.028 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 96 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.028 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 102 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.028 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.97%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی