iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ALL/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.0088
  • بالاترین قیمت روز:0.0089
  • پایین ترین قیمت روز:0.0088
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0088
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۱۵:۲۱
  • نرخ روز گذشته:0.0089
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک ALL/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک ALL/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0088 ریال22:15:21
0.0088 ریال22:15:20
0.0089 ریال22:14:28
0.0088 ریال22:08:21
0.0089 ریال22:07:31
0.0088 ریال22:01:35
0.0089 ریال22:00:52
0.0089 ریال22:00:51
0.0088 ریال21:57:18
0.0089 ریال21:56:28
0.0088 ریال21:50:26
0.0088 ریال21:50:24
0.0089 ریال21:49:28
0.0088 ریال21:43:20
0.0089 ریال21:42:32
0.0088 ریال21:36:23
0.0089 ریال21:35:45
0.0089 ریال21:35:44
0.0088 ریال21:29:19
0.0089 ریال21:28:28
0.0088 ریال21:22:18
0.0089 ریال21:21:42
0.0088 ریال21:15:23
0.0088 ریال21:15:22
0.0089 ریال21:14:31
0.0088 ریال21:08:18
0.0089 ریال21:07:30
0.0088 ریال21:02:33
0.0089 ریال21:01:10
0.0089 ریال21:01:09
0.0088 ریال20:57:21
0.0089 ریال20:56:35
0.0088 ریال20:50:38
0.0088 ریال20:50:19
0.0089 ریال20:49:26
0.0088 ریال20:43:21
0.0089 ریال20:42:31
0.0088 ریال20:36:31
0.0089 ریال20:35:40
0.0089 ریال20:35:40
0.0088 ریال20:29:22
0.0089 ریال20:28:31
0.0088 ریال20:22:28
0.0089 ریال20:21:41
0.0088 ریال20:15:25
0.0088 ریال20:15:25
0.0089 ریال20:14:36
0.0088 ریال20:08:23
0.0089 ریال20:07:35
0.0088 ریال20:02:49
0.0089 ریال20:01:26
0.0089 ریال20:01:21
0.0088 ریال19:57:22
0.0089 ریال19:56:41
0.0088 ریال19:50:31
0.0088 ریال19:50:31
0.0089 ریال19:49:34
0.0088 ریال19:43:24
0.0089 ریال19:42:34
0.0088 ریال19:36:26
0.0089 ریال19:35:39
0.0089 ریال19:35:38
0.0088 ریال19:29:20
0.0089 ریال19:28:31
0.0088 ریال19:22:22
0.0089 ریال19:21:41
0.0088 ریال19:15:27
0.0088 ریال19:15:26
0.0089 ریال19:14:36
0.0088 ریال19:08:23
0.0089 ریال19:07:34
0.0088 ریال19:02:37
0.0089 ریال19:01:12
0.0089 ریال19:01:09
0.0088 ریال18:57:22
0.0089 ریال18:56:40
0.0088 ریال18:50:31
0.0088 ریال18:50:30
0.0089 ریال18:49:26
0.0088 ریال18:43:18
0.0089 ریال18:42:33
0.0088 ریال18:36:25
0.0089 ریال18:35:41
0.0089 ریال18:35:41
0.0088 ریال18:29:19
0.0089 ریال18:28:29
0.0088 ریال18:22:20
0.0089 ریال18:21:41
0.0088 ریال18:15:28
0.0088 ریال18:15:28
0.0089 ریال18:14:34
0.0088 ریال18:08:23
0.0089 ریال18:07:39
0.0088 ریال18:02:37
0.0089 ریال18:01:21
0.0089 ریال18:01:19
0.0088 ریال17:57:19
0.0089 ریال17:56:34
0.0088 ریال17:50:31
0.0088 ریال17:50:30
0.0089 ریال17:49:30
0.0088 ریال17:43:20
0.0089 ریال17:42:33
0.0088 ریال17:36:24
0.0089 ریال17:35:42
0.0089 ریال17:35:40
0.0088 ریال17:29:20
0.0089 ریال17:28:30
0.0088 ریال17:22:18
0.0089 ریال17:21:35
0.0088 ریال17:15:23
0.0088 ریال17:15:22
0.0089 ریال17:14:29
0.0088 ریال17:08:21
0.0089 ریال17:07:47
0.0088 ریال17:01:43
0.0089 ریال17:01:22
0.0089 ریال17:01:04
0.0088 ریال16:57:23
0.0089 ریال16:56:46
0.0088 ریال16:50:32
0.0088 ریال16:50:28
0.0089 ریال16:49:43
0.0088 ریال16:43:19
0.0089 ریال16:42:38
0.0088 ریال16:36:23
0.0089 ریال16:35:48
0.0089 ریال16:35:38
0.0088 ریال16:29:21
0.0089 ریال16:28:43
0.0088 ریال16:22:31
0.0089 ریال16:21:48
0.0088 ریال16:15:28
0.0088 ریال16:15:26
0.0089 ریال16:14:36
0.0088 ریال16:08:20
0.0089 ریال16:07:36
0.0088 ریال16:02:37
0.0089 ریال16:01:26
0.0089 ریال16:01:24
0.0088 ریال15:57:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات