شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AIG BDR

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 109 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 21.16 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 136 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.84 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 157 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26.84 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 170 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 39.84 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 30.61%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی