شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار هرات

  • نرخ فعلی:134400
  • بالاترین قیمت روز:134900
  • پایین ترین قیمت روز:134000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:300
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.37%
  • نرخ بازگشایی بازار:134,600
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۲۷:۴۱
  • نرخ روز گذشته:134,550
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:150

نمودار کندل استیک دلار هرات در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار هرات در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
134,400 ریال18:27:41
134,500 ریال18:21:32
134,400 ریال17:17:16
134,500 ریال16:58:21
134,400 ریال16:42:16
134,300 ریال16:04:47
134,200 ریال15:25:14
134,300 ریال15:17:24
134,200 ریال14:55:57
134,250 ریال14:54:17
134,200 ریال14:49:46
134,300 ریال14:47:17
134,200 ریال14:37:25
134,300 ریال14:32:30
134,350 ریال14:29:37
134,300 ریال14:25:56
134,350 ریال14:24:16
134,400 ریال14:17:17
134,300 ریال14:07:48
134,350 ریال14:03:43
134,300 ریال13:52:36
134,200 ریال13:39:51
134,300 ریال13:38:38
134,200 ریال13:33:41
134,300 ریال13:24:13
134,200 ریال13:04:28
134,150 ریال12:59:30
134,200 ریال12:48:05
134,100 ریال12:27:49
134,000 ریال12:25:25
134,100 ریال12:24:56
134,200 ریال12:17:35
134,300 ریال12:17:12
134,200 ریال12:03:34
134,300 ریال12:01:30
134,400 ریال11:54:27
134,500 ریال11:53:12
134,400 ریال11:42:07
134,300 ریال11:12:52
134,400 ریال11:10:47
134,500 ریال11:07:06
134,550 ریال11:06:16
134,500 ریال11:04:15
134,600 ریال10:58:04
134,500 ریال10:56:46
134,600 ریال10:51:50
134,550 ریال10:49:22
134,500 ریال10:48:33
134,600 ریال10:46:05
134,500 ریال10:41:33
134,600 ریال10:31:42
134,500 ریال10:25:31
134,600 ریال10:23:27
134,500 ریال10:16:52
134,600 ریال10:15:14
134,500 ریال10:10:18
134,600 ریال10:09:53
134,500 ریال10:02:30
134,600 ریال9:54:16
134,500 ریال9:43:36
134,600 ریال9:26:44
134,700 ریال9:26:20
134,800 ریال9:15:12
134,900 ریال9:13:33
134,600 ریال9:12:44
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات