شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AEX Volatility

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 30 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.32 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 32 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.68 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.54%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 47 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.68 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 55.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 31 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.68 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.24%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی