شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

درهم امارات /

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / دلار تایوان 30.129 30.078 30.1984 30.09 (0.12%) 0.037 ۰۳:۰۸:۰۴
درهم امارات / دلار 0 0.2722 0.2723 0.2723 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / 29.6313 29.6313 29.6477 29.645 (0.04%) 0.0109 ۰۲:۴۲:۱۳
درهم امارات / 0 45.497 45.88 45.88 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / پزوی آرژانتین 17.7485 17.7485 17.7485 17.7485 (0.02%) 0.0035 ۰۰:۴۹:۱۵
درهم امارات / دلار استرالیا 0.4366 0.4366 0.4376 0.4368 (0.07%) 0.0003 ۰۲:۲۸:۱۳
درهم امارات / رئال برزیل 1.4028 1.3941 1.4028 1.3952 (0.51%) 0.0071 ۰۲:۰۷:۱۶
درهم امارات / دلار کانادا 0.382 0.3814 0.3821 0.3817 (0.1%) 0.0004 ۰۲:۲۸:۱۳
درهم امارات / فرانک سوئیس 0.2644 0.2644 0.2649 0.2649 (0.15%) 0.0004 ۰۲:۲۸:۱۳
درهم امارات / پزو شیلی 230.5 230.13 230.5 230.16 (0.19%) 0.43 ۰۱:۲۸:۱۴
درهم امارات / یوان چین 0 1.9225 1.9259 1.9248 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / کرون چک 6.7906 6.7906 6.8304 6.8124 (0.32%) 0.022 ۰۲:۴۲:۱۵
درهم امارات / کرون دانمارک 1.8705 1.8705 1.8725 1.8721 (0.11%) 0.0021 ۰۲:۴۲:۱۳
درهم امارات / یورو 0.2508 0.2508 0.2509 0.2508 (0.08%) 0.0002 ۰۱:۴۲:۱۱
درهم امارات / پوند انگلیس 0.2198 0.2197 0.22 0.2199 (0.09%) 0.0002 ۰۲:۴۲:۱۳
درهم امارات / دلار هنگ کنگ 2.1104 2.1104 2.1106 2.1106 (0%) 0.0001 ۰۲:۲۸:۱۵
درهم امارات / فورینت مجارستان 89.83 89.83 90.03 90.03 (0.21%) 0.19 ۰۲:۴۲:۱۵
درهم امارات / روپیه هند 0 20.565 20.81 20.68 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / کرونا ایسلند 39.14 39.14 39.15 39.14 (0.08%) 0.03 ۰۱:۴۲:۱۳
درهم امارات / 330.78 330.78 331.27 331.12 (0.06%) 0.19 ۰۲:۲۸:۱۵
درهم امارات / 2.7971 2.7961 2.7989 2.7961 (0.04%) 0.0011 ۰۲:۴۲:۱۵
درهم امارات / 6.5489 6.5352 6.5696 6.5352 (0.12%) 0.0081 ۰۲:۴۲:۱۵
درهم امارات / 2.7947 2.7947 2.7979 2.796 (0.05%) 0.0014 ۰۲:۴۲:۱۳
درهم امارات / 0.4524 0.4524 0.4534 0.4533 (0.29%) 0.0013 ۰۲:۲۸:۱۳
درهم امارات / 13.75 13.74 13.77 13.77 (0.22%) 0.03 ۰۱:۴۲:۱۳
درهم امارات / 1.1357 1.1356 1.1379 1.136 (0.04%) 0.0004 ۰۲:۴۲:۱۵
درهم امارات / 20.4519 20.4023 20.4519 20.4023 (0.23%) 0.0474 ۰۱:۲۸:۱۴
درهم امارات / 0 1.023 1.0245 1.0245 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / 2.741 2.741 2.747 2.7469 (0.26%) 0.0072 ۰۲:۴۲:۱۳
درهم امارات / 0.3882 0.3882 0.3883 0.3882 (0.03%) 0.0001 ۰۲:۴۲:۱۵
درهم امارات / 8.9133 8.9106 8.9188 8.9161 (0.06%) 0.0055 ۰۲:۲۸:۱۵
درهم امارات / 1.8459 1.8435 1.8465 1.8435 (0.16%) 0.003 ۰۲:۴۲:۱۵
درهم امارات / 27491.4255 27491.4255 27491.4255 27491.4255 (4.5%) 1183.6427 ۰۱:۴۲:۱۳
درهم امارات / 0 164.31 164.32 164.32 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / 0 0.7378 0.7405 0.7405 (0%) 0 ۱۹ فروردین
درهم امارات / 4.9679 4.9536 4.969 4.9676 (0.23%) 0.0115 ۰۲:۴۲:۱۳
درهم امارات / دلار باربادوس 0 0.5473 0.5556 0.5554 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / دینار بحرین 0 0.1027 0.1029 0.1029 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / 0 0.1933 0.1936 0.1933 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / 0 4.9492 5.0202 4.9794 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / 0 0.1048 0.1049 0.1049 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / 0 0.9915 0.9985 0.9915 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / 37.58 37.58 37.58 37.58 (0.03%) 0.01 ۰۰:۴۹:۱۵
درهم امارات / 0 28.86 29.06 28.91 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / 0 52.68 53.63 52.82 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / 1.2117 1.2117 1.2133 1.2132 (0.09%) 0.0011 ۰۲:۲۸:۱۵
درهم امارات / 0 413.41 413.9 413.46 (0%) 0 ۲۰ فروردین
AED/LTL 0 0.7986 0.7987 0.7986 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
درهم امارات / 0 33.03 33.27 33.27 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / 0 0.2722 0.2723 0.2722 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / پوند مصر 0 4.3015 4.3017 4.3015 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / روپیه اندونزی 0 4406.3 4453.94 4410.38 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / 8.2022 8.1913 8.2044 8.1913 (0.17%) 0.0136 ۰۲:۴۲:۱۵
درهم امارات / 0 1.1813 1.1897 1.1843 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / 165.58 165.58 165.58 165.58 (0.13%) 0.22 ۰۰:۲۸:۱۵
درهم امارات / 0 0.0842 0.0849 0.0849 (0%) 0 ۲۰ فروردین
AUD/TWD 18.7818 18.7486 18.7897 18.7508 (0.26%) 0.0493 ۰۲:۴۲:۱۲
ARS/TWD 0.4623 0.4623 0.4631 0.4623 (0.04%) 0.0002 ۰۲:۴۲:۱۵
BRL/TWD 5.86 5.86 5.89 5.87 (0.34%) 0.02 ۰۲:۴۲:۱۵
CAD/TWD 21.4755 21.4669 21.5165 21.4669 (0.07%) 0.0157 ۰۲:۴۲:۱۲
CHF/TWD 31.021 30.945 31.021 30.945 (0.3%) 0.093 ۰۲:۴۲:۱۲
CNY/TWD 4.2638 4.2581 4.2649 4.2581 (0.17%) 0.0071 ۰۲:۴۲:۱۲
DKK/TWD 4.3847 4.3763 4.3847 4.3763 (0.28%) 0.0121 ۰۲:۴۲:۱۲
EUR/TWD 32.725 32.601 32.725 32.664 (0.22%) 0.073 ۰۲:۴۲:۱۲
GBP/TWD 37.326 36.961 37.342 37.264 (0.82%) 0.303 ۰۲:۴۲:۱۲
HKD/TWD 3.8868 3.8711 3.8879 3.8802 (0.24%) 0.0091 ۰۲:۴۲:۱۲
IDR/TWD 0 0.1851 0.1851 0.1851 (0%) 0 ۲۰ فروردین
INR/TWD 0.3968 0.3963 0.397 0.3963 (0.1%) 0.0004 ۰۲:۴۲:۱۲
JPY/TWD 0.2767 0.2763 0.2768 0.2763 (0.18%) 0.0005 ۰۲:۴۲:۱۲
KRW/TWD 0 0.0247 0.0248 0.0248 (0%) 0 ۲۰ فروردین
MXN/TWD 1.2509 1.2509 1.2543 1.2543 (0.26%) 0.0033 ۰۲:۴۲:۱۷
MYR/TWD 6.9339 6.8548 6.9358 6.9224 (0.99%) 0.0676 ۰۲:۴۲:۱۲
NOK/TWD 2.9363 2.9344 2.9381 2.9344 (0.07%) 0.0022 ۰۲:۴۲:۱۷
NZD/TWD 18.134 17.915 18.1371 18.0829 (0.38%) 0.0692 ۰۲:۴۲:۱۲
PLN/TWD 7.22 7.21 7.23 7.21 (0.28%) 0.02 ۰۲:۴۲:۱۷
RUB/TWD 0.4015 0.4012 0.4021 0.4015 (0.12%) 0.0005 ۰۲:۴۲:۱۷
SAR/TWD 8.0106 8 8.0128 8 (0.12%) 0.0093 ۰۲:۴۲:۱۸
SEK/TWD 2.9915 2.9835 2.9923 2.9835 (0.41%) 0.0123 ۰۲:۴۲:۱۸
SGD/TWD 21.138 21.056 21.1451 21.1085 (0.25%) 0.0525 ۰۲:۴۲:۱۲
THB/TWD 0.9208 0.9186 0.9212 0.9193 (0.17%) 0.0016 ۰۲:۴۲:۱۲
TRY/TWD 4.45 4.44 4.45 4.45 (0.23%) 0.01 ۰۱:۲۸:۱۷
ZAR/TWD 1.6521 1.6503 1.6577 1.6503 (3.35%) 0.0535 ۰۲:۴۲:۱۲
VEF/TWD 0 0.27 0.27 0.27 (0%) 0 ۱۵ تیر
CNH/TWD 0 4.268 4.268 4.268 (0%) 0 ۲۰ فروردین
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی