شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

درهم امارات / کرون سوئد

  • نرخ فعلی:2.5037
  • بالاترین قیمت روز:2.5124
  • پایین ترین قیمت روز:2.4878
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.5038
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۳۵:۱۸
  • نرخ روز گذشته:2.5036
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک درهم امارات / کرون سوئد در روز جاری

نمودار کندل استیک درهم امارات / کرون سوئد در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.5037 ریال21:35:18
2.5037 ریال21:35:18
2.5027 ریال21:28:17
2.5026 ریال21:21:18
2.5029 ریال21:14:16
2.5034 ریال21:07:17
2.5041 ریال21:00:28
2.5041 ریال21:00:26
2.5046 ریال20:56:18
2.5017 ریال20:49:17
2.5014 ریال20:42:18
2.4994 ریال20:35:17
2.4994 ریال20:35:17
2.4996 ریال20:28:17
2.4971 ریال20:21:17
2.4974 ریال20:14:16
2.4943 ریال20:07:17
2.4951 ریال20:00:32
2.4951 ریال20:00:31
2.4954 ریال19:56:17
2.4951 ریال19:49:16
2.4991 ریال19:42:19
2.4974 ریال19:35:17
2.4974 ریال19:35:17
2.4989 ریال19:28:16
2.5003 ریال19:21:17
2.5001 ریال19:14:16
2.4977 ریال19:00:28
2.4977 ریال19:00:26
2.5001 ریال18:56:17
2.5045 ریال18:49:16
2.5037 ریال18:42:16
2.5021 ریال18:35:18
2.5021 ریال18:35:18
2.5023 ریال18:28:16
2.4965 ریال18:14:15
2.4996 ریال18:07:19
2.5013 ریال18:00:34
2.5013 ریال18:00:34
2.5001 ریال17:56:09
2.5025 ریال17:49:15
2.5076 ریال17:42:16
2.509 ریال17:35:18
2.509 ریال17:35:17
2.5071 ریال17:28:16
2.5039 ریال17:21:15
2.5098 ریال17:14:15
2.5041 ریال17:07:17
2.5045 ریال17:00:31
2.5045 ریال17:00:29
2.5046 ریال16:56:16
2.5053 ریال16:49:15
2.5038 ریال16:42:18
2.5037 ریال16:35:16
2.5037 ریال16:35:16
2.5057 ریال16:28:17
2.5061 ریال16:21:16
2.5058 ریال16:14:15
2.5052 ریال16:07:17
2.5055 ریال16:00:27
2.5055 ریال16:00:26
2.5058 ریال15:56:17
2.5047 ریال15:49:16
2.5046 ریال15:42:17
2.5053 ریال15:28:16
2.5062 ریال15:14:15
2.506 ریال15:07:16
2.5061 ریال15:00:27
2.5061 ریال15:00:27
2.5056 ریال14:56:16
2.5062 ریال14:49:15
2.5026 ریال14:42:17
2.5031 ریال14:35:16
2.5031 ریال14:35:16
2.503 ریال14:28:16
2.5023 ریال14:21:16
2.5021 ریال14:14:14
2.5029 ریال14:07:17
2.5032 ریال14:00:33
2.5032 ریال14:00:31
2.5001 ریال13:56:17
2.5015 ریال13:49:14
2.5017 ریال13:42:16
2.5021 ریال13:35:16
2.5021 ریال13:35:15
2.5012 ریال13:28:16
2.4952 ریال13:21:16
2.4959 ریال13:14:14
2.4915 ریال13:07:16
2.4926 ریال13:00:24
2.4926 ریال13:00:24
2.4936 ریال12:56:15
2.4927 ریال12:49:14
2.4928 ریال12:42:15
2.4933 ریال12:35:16
2.4933 ریال12:35:15
2.4942 ریال12:28:16
2.492 ریال12:21:16
2.4918 ریال12:14:15
2.4921 ریال12:00:28
2.4921 ریال12:00:28
2.492 ریال11:56:16
2.4912 ریال11:49:14
2.4923 ریال11:42:16
2.4915 ریال11:35:16
2.4915 ریال11:35:15
2.4923 ریال11:28:15
2.4909 ریال11:21:15
2.4878 ریال11:14:15
2.4885 ریال11:07:15
2.4888 ریال11:00:24
2.4888 ریال11:00:22
2.4905 ریال10:56:14
2.49 ریال10:49:14
2.4892 ریال10:42:17
2.4908 ریال10:35:15
2.4908 ریال10:35:14
2.4912 ریال10:28:16
2.4996 ریال10:14:14
2.4991 ریال10:07:16
2.4995 ریال10:00:30
2.4995 ریال10:00:29
2.4986 ریال9:56:15
2.4985 ریال9:49:14
2.4979 ریال9:42:15
2.497 ریال9:35:16
2.497 ریال9:35:15
2.4976 ریال9:28:15
2.5003 ریال9:21:15
2.499 ریال9:14:14
2.5028 ریال9:07:16
2.5022 ریال9:01:09
2.5022 ریال9:01:08
2.503 ریال8:56:17
2.5028 ریال8:49:15
2.503 ریال8:42:15
2.502 ریال8:28:15
2.5023 ریال8:21:15
2.5028 ریال8:14:15
2.5033 ریال8:07:16
2.503 ریال8:00:31
2.503 ریال8:00:29
2.504 ریال7:56:16
2.5044 ریال7:49:15
2.5049 ریال7:42:15
2.5053 ریال7:35:16
2.5053 ریال7:35:15
2.5034 ریال7:28:16
2.5069 ریال7:21:15
2.5061 ریال7:14:14
2.5059 ریال7:00:29
2.5059 ریال7:00:26
2.5064 ریال6:56:15
2.5055 ریال6:49:15
2.5061 ریال6:42:19
2.5059 ریال6:35:16
2.5059 ریال6:35:15
2.5058 ریال6:28:17
2.5059 ریال6:21:16
2.5052 ریال6:14:15
2.5053 ریال6:07:16
2.5058 ریال5:56:16
2.5053 ریال5:49:15
2.5062 ریال5:42:16
2.5059 ریال5:35:17
2.5059 ریال5:35:15
2.5049 ریال5:28:16
2.5047 ریال5:21:16
2.5049 ریال5:14:14
2.5044 ریال4:56:15
2.5054 ریال4:49:14
2.505 ریال4:42:15
2.5043 ریال4:35:16
2.5043 ریال4:35:15
2.5049 ریال4:28:15
2.5052 ریال4:21:14
2.5044 ریال4:14:14
2.5032 ریال4:00:25
2.5032 ریال4:00:22
2.5035 ریال3:56:15
2.5034 ریال3:49:14
2.5039 ریال3:42:16
2.5035 ریال3:35:15
2.5035 ریال3:35:15
2.5037 ریال3:28:15
2.5035 ریال3:14:15
2.5069 ریال3:07:14
2.5036 ریال3:00:23
2.5036 ریال3:00:22
2.5081 ریال2:56:15
2.5082 ریال2:49:14
2.5097 ریال2:42:15
2.5096 ریال2:35:15
2.5096 ریال2:35:14
2.5098 ریال2:28:16
2.5102 ریال2:21:14
2.5074 ریال2:14:14
2.5121 ریال2:07:16
2.5124 ریال2:00:31
2.5124 ریال2:00:31
2.5122 ریال1:56:15
2.512 ریال1:49:14
2.5036 ریال1:42:17
2.5063 ریال1:28:16
2.506 ریال1:21:15
2.5066 ریال1:14:15
2.5064 ریال1:07:14
2.5066 ریال1:00:24
2.5066 ریال1:00:22
2.5062 ریال0:56:14
2.507 ریال0:49:13
2.5068 ریال0:42:15
2.5058 ریال0:35:15
2.5058 ریال0:35:15
2.5052 ریال0:28:14
2.5048 ریال0:21:16
2.5047 ریال0:14:15
2.5038 ریال0:07:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی