شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

درهم امارات /

شاخص بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / دلار نیوزیلند 1.6625 1.6598 1.6703 1.6639 (0.2%) 0.0033 ۱۳:۵۷:۲۹
درهم امارات / دلار 0.2722 0.2722 0.2723 0.2723 (0%) 0 ۱۳:۱۵:۳۲
دلار استرالیا / دلار نیوزیلند 1.0362 1.0351 1.0383 1.0363 (0.04%) 0.0004 ۱۳:۴۹:۴۰
یورو / دلار نیوزیلند 1.8051 1.8051 1.8115 1.8085 (0.27%) 0.0049 ۱۳:۵۶:۳۷
پوند / دلار نیوزیلند 2.0588 2.058 2.0669 2.0645 (0.31%) 0.0064 ۱۳:۵۶:۳۷
درهم امارات / 29.6313 29.628 29.692 29.6504 (0.06%) 0.0163 ۱۳:۴۹:۳۸
درهم امارات / 45.497 45.497 45.88 45.88 (0%) 0 ۱۳:۲۱:۴۱
درهم امارات / پزوی آرژانتین 17.7485 17.7178 17.7485 17.7178 (0.15%) 0.0272 ۱۳:۴۹:۴۰
درهم امارات / دلار استرالیا 0.4366 0.4362 0.4401 0.4375 (0.23%) 0.001 ۱۳:۴۹:۳۸
درهم امارات / رئال برزیل 1.4028 1.3941 1.4028 1.3952 (0.51%) 0.0071 ۰۲:۰۷:۱۶
درهم امارات / دلار کانادا 0.382 0.3813 0.3825 0.3825 (0.1%) 0.0004 ۱۳:۴۹:۳۸
درهم امارات / فرانک سوئیس 0.2644 0.2643 0.265 0.2644 (0.04%) 0.0001 ۱۳:۴۹:۳۸
درهم امارات / پزو شیلی 230.5 230.13 230.5 230.16 (0.19%) 0.43 ۱۳:۴۹:۴۰
درهم امارات / یوان چین 1.9252 1.9228 1.9254 1.9234 (0.07%) 0.0014 ۱۳:۴۹:۴۰
درهم امارات / کرون چک 6.7906 6.7433 6.8304 6.7433 (0.7%) 0.0471 ۱۳:۴۹:۴۰
درهم امارات / کرون دانمارک 1.8705 1.8674 1.874 1.8696 (0.02%) 0.0004 ۱۳:۴۹:۳۸
درهم امارات / یورو 0.2508 0.2503 0.2511 0.2505 (0.04%) 0.0001 ۱۳:۴۹:۳۸
درهم امارات / پوند انگلیس 0.2198 0.2193 0.2213 0.2195 (0.09%) 0.0002 ۱۳:۴۹:۳۸
درهم امارات / دلار هنگ کنگ 2.1104 2.1104 2.1114 2.111 (0.02%) 0.0005 ۱۳:۴۹:۴۰
درهم امارات / فورینت مجارستان 89.83 89.15 90.09 89.15 (0.77%) 0.69 ۱۳:۴۹:۴۰
درهم امارات / روپیه هند 20.565 20.565 20.83 20.8 (0.58%) 0.12 ۱۳:۴۹:۳۸
درهم امارات / کرونا ایسلند 39.14 39.07 39.17 39.08 (0.08%) 0.03 ۱۳:۴۹:۴۰
درهم امارات / 330.78 330.18 332.43 332.22 (0.39%) 1.29 ۱۳:۴۹:۴۰
درهم امارات / 2.7971 2.7895 2.7989 2.7945 (0.02%) 0.0005 ۱۳:۴۹:۴۰
درهم امارات / 6.5489 6.4965 6.5696 6.525 (0.03%) 0.0021 ۱۳:۴۹:۴۰
درهم امارات / 2.7947 2.7774 2.7989 2.7801 (0.52%) 0.0145 ۱۳:۴۹:۳۸
درهم امارات / 0.4524 0.4522 0.4589 0.4531 (0.24%) 0.0011 ۱۳:۲۱:۴۱
درهم امارات / 13.75 13.74 13.78 13.75 (0.07%) 0.01 ۱۳:۲۱:۴۲
درهم امارات / 1.1357 1.1337 1.1382 1.1358 (0.02%) 0.0002 ۱۳:۴۹:۴۰
درهم امارات / 20.4519 20.274 20.4519 20.3008 (0.73%) 0.1489 ۱۳:۴۹:۴۰
درهم امارات / 1.023 1.023 1.0249 1.0249 (0.04%) 0.0004 ۱۳:۲۱:۴۱
درهم امارات / 2.741 2.73 2.7493 2.7358 (0.14%) 0.0039 ۱۳:۴۹:۳۸
درهم امارات / 0.3882 0.3877 0.3885 0.3877 (0.1%) 0.0004 ۱۳:۴۹:۴۰
درهم امارات / 8.9133 8.9052 8.9433 8.9297 (0.21%) 0.0191 ۱۳:۴۹:۴۰
درهم امارات / 1.8459 1.8413 1.847 1.8415 (0.27%) 0.005 ۱۳:۴۹:۴۰
درهم امارات / 27491.4255 27491.4255 27492.5482 27491.4255 (4.5%) 1183.6427 ۱۳:۴۹:۴۰
درهم امارات / 164.25 164.25 164.26 164.25 (0.04%) 0.07 ۱۳:۴۹:۴۰
درهم امارات / 0.7378 0.7378 0.7405 0.7405 (0%) 0 ۰۹:۲۱:۱۶
درهم امارات / 4.9679 4.9137 4.9864 4.9137 (0.86%) 0.0424 ۱۳:۴۹:۳۸
درهم امارات / دلار باربادوس 0 0.5473 0.5556 0.5554 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / دینار بحرین 0.1027 0.1027 0.1029 0.1027 (0.19%) 0.0002 ۰۹:۴۲:۱۲
درهم امارات / 0.1935 0.1933 0.1935 0.1933 (0%) 0 ۱۳:۴۹:۴۰
درهم امارات / 4.9689 4.9138 4.9689 4.9138 (1.34%) 0.0656 ۱۳:۴۹:۴۰
درهم امارات / 0.1048 0.1048 0.1049 0.1049 (0%) 0 ۱۳:۲۱:۴۲
درهم امارات / 0 0.9915 0.9985 0.9915 (0%) 0 ۲۰ فروردین
درهم امارات / 37.58 37.58 37.58 37.58 (0.03%) 0.01 ۰۰:۴۹:۱۵
درهم امارات / 28.86 28.84 28.91 28.89 (0.07%) 0.02 ۱۳:۴۹:۴۰
درهم امارات / 52 52 52.14 52.14 (1.3%) 0.68 ۱۱:۲۸:۱۷
درهم امارات / 1.2117 1.2097 1.214 1.2105 (0.13%) 0.0016 ۱۳:۴۹:۴۰
درهم امارات / 413.48 413.46 413.48 413.46 (0%) 0 ۰۸:۰۷:۱۶
AED/LTL 0 0.7986 0.7987 0.7986 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
درهم امارات / 33.16 33.16 33.33 33.23 (0.12%) 0.04 ۱۳:۲۱:۴۲
درهم امارات / 0.2723 0.2722 0.2723 0.2722 (0%) 0 ۱۳:۴۹:۴۰
درهم امارات / پوند مصر 4.3017 4.3015 4.3017 4.3015 (0%) 0 ۱۳:۴۹:۴۰
درهم امارات / روپیه اندونزی 4424 4312.37 4424 4312.37 (2.27%) 98.01 ۱۳:۴۹:۴۰
درهم امارات / 8.2022 8.1892 8.2044 8.1941 (0.13%) 0.0108 ۱۳:۴۹:۴۰
درهم امارات / 1.1829 1.1815 1.1829 1.1815 (0.24%) 0.0028 ۱۳:۴۹:۴۰
درهم امارات / 165.58 165.58 165.59 165.58 (0.13%) 0.22 ۰۹:۲۱:۱۶
درهم امارات / 0.0842 0.0842 0.0847 0.0846 (0.35%) 0.0003 ۱۳:۲۱:۴۲
ARS/NZD 0.0256 0.0255 0.0257 0.0256 (0.39%) 0.0001 ۱۱:۰۰:۲۵
BRL/NZD 0.3226 0.3226 0.3259 0.3248 (0.74%) 0.0024 ۱۳:۲۱:۴۲
CAD/NZD 1.1849 1.1848 1.197 1.1854 (0.18%) 0.0021 ۱۳:۴۹:۴۰
CHF/NZD 1.711 1.7106 1.7257 1.7147 (0.29%) 0.0049 ۱۳:۴۹:۳۸
CNY/NZD 0.2352 0.2351 0.2379 0.2357 (0.3%) 0.0007 ۱۳:۴۹:۴۰
DKK/NZD 0.2418 0.2418 0.2442 0.2424 (0.29%) 0.0007 ۱۳:۴۹:۴۱
HKD/NZD 0.2144 0.2143 0.216 0.2147 (0.28%) 0.0006 ۱۳:۴۹:۳۹
JPY/NZD 0.0152 0.0152 0.0153 0.0153 (0%) 0 ۰۶:۰۷:۱۸
MXN/NZD 0.0691 0.0691 0.0697 0.0697 (0.58%) 0.0004 ۱۲:۱۴:۳۲
MYR/NZD 0.3825 0.3825 0.3914 0.3914 (2.43%) 0.0093 ۱۲:۳۵:۳۶
NOK/NZD 0.162 0.162 0.163 0.163 (0.68%) 0.0011 ۱۳:۴۹:۴۲
SGD/NZD 1.1662 1.1656 1.1751 1.1688 (0.31%) 0.0036 ۱۳:۵۶:۳۷
PLN/NZD 0.3984 0.3983 0.3997 0.399 (0.25%) 0.001 ۱۳:۲۱:۴۳
SAR/NZD 0.4418 0.4415 0.4436 0.4424 (0.18%) 0.0008 ۱۲:۱۴:۳۲
SEK/NZD 0.1652 0.165 0.1657 0.1657 (0.42%) 0.0007 ۱۲:۱۴:۳۲
TRY/NZD 0.2451 0.2451 0.2462 0.2462 (0.49%) 0.0012 ۱۳:۴۹:۴۲
TWD/NZD 0.0552 0.0552 0.0557 0.0553 (0.36%) 0.0002 ۱۱:۲۸:۲۰
VEF/NZD 0 0.0001 0.0001 0.0001 (0%) 0 ۲ آبان
ZAR/NZD 0.0911 0.0911 0.0922 0.0922 (1.1%) 0.001 ۱۳:۵۶:۳۷
INR/NZD 0.0218 0.0218 0.0218 0.0218 (1.38%) 0.0003 ۱۰:۵۶:۱۳
IDR/NZD 0.1122 0.1122 0.1122 0.1122 (0.36%) 0.0004 ۱۰:۵۶:۱۳
KRW/NZD 0.1364 0.1364 0.1364 0.1364 (0.81%) 0.0011 ۱۳:۵۶:۳۷
BTC/NZD 12251.02 12251.02 12251.02 12251.02 (0.38%) 46.8 ۱۳:۵۶:۳۷
PHP/NZD 0.0328 0.0328 0.0328 0.0328 (0.3%) 0.0001 ۱۳:۵۶:۳۷
THB/NZD 0.0507 0.0507 0.0507 0.0507 (1.18%) 0.0006 ۰۵:۲۱:۱۳
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی